Samorząd Uczniowski

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole jest: Justyna Kowalska.

Przewodnicząca: Roksana Gonera
Zastępca Przewodniczącej: Fabian Węglarski
Sekretarz: Roksana Partyka
Skarbnik: Maria Chrząszcz