Samorząd Uczniowski

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole są: Justyna Kowalska oraz Wioleta Kimel.

Skład Samorządu Uczniowskiego:

  • Przewodnicząca: Wiktoria Żebrowska
  • Z-ca przewodniczącej: Aleksandra Bento Maia de Carvalho
  • Skarbnik: Igor Gawłowski
  • Sekretarz: Jan Gwoździk

 

Zapisz