Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne
rok szkolny 2019/2020

 • Antosiewicz Elżbieta – kierownik świetlicy
 • Brześcińska Urszula – nauczyciel wspomagający
 • Bukowy Patrycja – wychowanie fizyczne
 • Chojnowska Iwona – wychowanie fizyczne
 • Cieślak Renata – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIa
 • Cybis Wioleta – wychowanie fizyczne
 • Dominiak Anna – matematyka, informatyka
 • Dzwonkowski Michał – wychowanie fizyczne
 • Frach Renata – język polski, wychowawca klasy VIIIa
 • Gajewska Ewa – matematyka
 • Gajzler Bogumiła – plastyka
 • Gonera Julita – fizyka, informatyka
 • Gorzelak-Dylak Aleksandra – wychowawca świetlicy, język polski, wychowawca klasy VIIb
 • Gos-Stacherska Agnieszka – język polski, wychowawca klasy IVa
 • ks. Góral Krzysztof – religia
 • Jabłońska Katarzyna – nauczyciel wspomagający
 • Jagusiak Agnieszka – matematyka, wychowawca klasy Vb
 • Jańczyk Jowita – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Ic
 • Jasek Agnieszka – psycholog szkolny
 • Juszczyk Edyta – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Id
 • Kimel Wioleta – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IId
 • Klimczyk Justyna – informatyka, matematyka, wychowawca klasy VIIc
 • Kotynia Dorota – wychowawca świetlicy
 • Kowalska Justyna – język angielski, wychowawca klasy VIIa
 • Kowalski Michał – wychowanie fizyczne
 • Kuc Danuta – język polski, wychowawca klasy VIIIb
 • Kusiak Aleksandra – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Ib
 • Kuśmierek Agnieszka – język polski
 • Kuśmierek Anna – język angielski, wychowawca klasy VIa
 • Kuśmierek Ilona – wychowawca świetlicy, wychowanie do życia w rodzinie
 • Mantyk Łukasz – wychowanie fizyczne
 • Marszałek Magdalena – nauczyciel wspomagający
 • Mądrzyk Joanna – biblioteka, historia, WOS, wychowawca klasy Vc
 • Michalczyk Ewa – nauczyciel wspomagający
 • Mieszała Mariusz – religia, wychowanie do życia w rodzinie
 • Molik Urszula – kółko języka rosyjskiego, wychowawca świetlicy
 • Najmrodzka Barbara – technika, wychowawca świetlicy
 • Ochocka Paulina – język angielski, wychowawca klasy VIb
 • Olczyk Anna – matematyka, wychowawca klasy Vd
 • Owczarek Maria – religia
 • Pabich Agnieszka – logopeda
 • Paciorek Ilona – plastyka, biblioteka
 • Palińska Emilia – pedagog szkolny
 • Parada Anna – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Ia
 • Piątczak Monika – doradztwo zawodowe, wychowawca świetlicy
 • Płomińska Damiana – pedagog specjalny, terapeuta, przyroda
 • Retkiewicz Agnieszka – przyroda, biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca klasy VIc
 • Roczek Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIa
 • Skalska Renata – historia, wiedza o społeczeństwie
 • Skóra Agnieszka – wychowawca świetlicy, biblioteka szkolna
 • Skurkiewicz Katarzyna – język polski, wychowawca klasy Va
 • Sobera Simona – język polski
 • Stankiewicz Beata – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIc
 • Staryga Monika – biologia, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Stawiak-Kołba Ewa – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIb
 • Syrówka Katarzyna – wicedyrektor, geografia
 • Szafrański Sławomir – muzyka, rytmika
 • Szczęsna Agnieszka – wychowawca świetlicy, opiekun SK PTSM
 • Szcześniewska-Nita Katarzyna – język angielski
 • Szydło-Wolna Bogusława – język niemiecki
 • Świderska-Kulka Mariola – dyrektor szkoły, logopeda
 • Tatara Anna – geografia, informatyka, wychowawca klasy IVb
 • Urbaniak Danuta – matematyka, wychowawca klasy VId
 • Wojtan Sylwia – wychowawca świetlicy
 • Woźniak Natalia – język angielski, wychowawca klasy VIId
 • Wysocka Anna – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIb
 • Zatorska Bożena – historia
 • Życińska Anna – religia