Historia szkoły

Cennym źródłem informacji na temat historii szkoły w Kleszczowie jest kronika redagowana przez Wiesława Grzegorczyka – nauczyciela wychowania fizycznego oraz kierownika szkoły w latach 1962-1973. Nie znał on jednak historii szkoły od chwili jej powstania, a chcąc być wiarygodnym, ograniczył się do podania znanych sobie szczegółów z lat 30-tych minionego wieku.

Pisze on, iż w 1932 r. w Kleszczowie istniała szkoła jednoklasowa, w której pracował jeden nauczyciel – Cyryl Marcinkowski. W oddalonym o 1,5 km Kucowie istniała natomiast szkoła dwuklasowa, której kierownikiem był p. Otocki, nauczycielką Helena Grzegorczyk (matka Wiesława Grzegorczyka), która na własną prośbę została przeniesiona w 1936 r. do Kleszczowa.

We wrześniu 1939 r. nastąpiło zamknięcie wymienionych szkół. Nasz region znalazł się wówczas pod okupacją hitlerowską, która oznaczała koniec nauczania i polskości. Przebywająca w Kleszczowie Helena Grzegorczyk próbowała organizować tajne nauczanie. Ona to również w 1944 r., gdy wojna dobiegała końca, wraz z Apolonią Rogaczewską podjęła się reorganizacji szkoły. Klasy powstały w budynku późniejszego Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Dzieci uczyły się z polskich książek, odgrzebanych na strychu gminy, siedząc po czworo w ławkach. Na zajęciach realizowany był program klas I – V.

W 1945 r. kierownikiem szkoły został Józef Szymczak. Na jego prośbę w 1946 r. nastąpiło “zjednoczenie” szkół Kuców-Kleszczów z kierownictwem w Kleszczowie. Od roku 1950 szkoła w Kleszczowie stała się placówką siedmioklasową. W zawodzie nauczyciela pracę rozpoczął tu Zenobiusz Wieczorek. We wrześniu 1954 r. do grona nauczycieli dołączyła Genowefa Jadwiszczak. Trzy lata później na jej miejsce została zatrudniona Maria Budniak. Z początkiem roku szkolnego 1959/60 po 45 latach pracy na emeryturę odeszła Helena Grzegorczyk, natomiast grono pedagogiczne powiększyło się o Czesławę Jatkowską i Wiesława Grzegorczyka, później dołączyła Pelagia Nocuń, która po półtorarocznym okresie pracy została zastąpiona przez Teresę Wszelaką.

Kadra pedagogiczna Ogniska ZNP w Kleszczowie oraz odchodząca na emeryturę Helena Grzegorczyk – 12 września 1959 r.
Kadra pedagogiczna Ogniska ZNP w Kleszczowie oraz odchodząca na emeryturę Helena Grzegorczyk  – 12 września 1959 r.

W marcu 1960 r. zmarł w szpitalu dotychczasowy kierownik – Józef Szymczak, a na jego miejsce została powołana żona – Stanisława Szymczak, która po dwóch latach odeszła na emeryturę.

Wiesław Grzegorczyk – kierownik szkoły w l. 1962-73

Od września 1962 r. nowym kierownikiem szkoły został mianowany Wiesław Grzegorczyk, który w trakcie swojej pracy dał się poznać jako znakomity pedagog, wielki miłośnik sportu, propagator idei harcerskich.  Podlegało mu pięcioro nauczycieli: Zofia Borysewicz, Czesława Grzegorczyk, Danuta Orłowska, Teresa Wszelaka i Zenobiusz Wieczorek. W małych, ciasnych, wymagających remontu salach uczyło się wówczas 157 uczniów. Brakowało sali gimnastycznej czy choćby większej świetlicy, dlatego inauguracja roku szkolnego czy inne większe uroczystości odbywały się w sali OSP w Kleszczowie. W czasach powszechnej biedy trudno było znaleźć fundusze na gruntowne remonty, jakich wymagał szkolny budynek. Wiesław Grzegorczyk w prowadzonej przez siebie szkolnej kronice pisze: “Podczas wakacji 1964r. udało się wybudować murowaną ubikację, dostawić nowy piec kaflowy oraz wymienić dwa okna. Dopiero około 1968 r. mają u nas budować nową szkołę”.

Wiesław Grzegorczyk, będąc nauczycielem wychowania fizycznego, marzył “by sport zmienił te dzieci na lepsze, by dał im radość życia, sprawność fizyczną i inne walory zdrowotno-wychowawcze”. Efektem jego pracy są liczne sportowe osiągnięcia uczniów.

Oto niektóre:

 • 1962 r. – szkoła w Kleszczowie zdobyła I miejsce w ogólnej punktacji podczas zawodów sportowych przeprowadzonych w tym roku na szczeblu powiatu bełchatowskiego (piłka ręczna dziewcząt – II miejsce w powiecie, sztafeta chłopców – II miejsce, łucznictwo dziewcząt i chłopców – II miejsce itd.);
 • październik 1963 r. – kleszczowska reprezentacja w czwórboju zdobyła tytuł mistrza powiatu;
 • 1964 r. – dzieci z Kleszczowa zajęły I miejsce w województwie w ilości zdobytych odznak sportowych.

Za sukcesy sportowe w roku szkolnym 1963/64 szkole przyznano nagrodę w wysokości 5 tys. złotych. Pieniądze przeznaczono m.in. na zakup sprzętu dla narciarzy i saneczkarzy. Zaowocowało to możliwością trenowania w tych konkurencjach i wkrótce kolejnymi wielkimi sukcesami uczniów ze szkoły w Kleszczowie:

 • 1966 r. – w biegu na nartach na 1000 m dziewczęta zdobyły II miejsce w zawodach wojewódzkich w Zgierzu;
 • rok szkolny 1967/68 obfitował w sukcesy narciarzy i saneczkarzy: chłopcy zdobyli wicemistrzostwo w zawodach saneczkarskich na szczeblu wojewódzkim, dziewczęta startujące w konkurencjach narciarskich awansowały na mistrzostwa Polski w Bielsku Białej;
 • 1969 r. – w biegu na nartach na 1500 m chłopcy zajęli I miejsce w województwie.
Nad Morskim Okiem – uczniowie na zgrupowaniu przed Mistrzostwami Polski Szkół Podstawowych w Narciarstwie Klasycznym – 1974 r.
Nad Morskim Okiem – uczniowie na zgrupowaniu przed Mistrzostwami Polski Szkół Podstawowych w Narciarstwie Klasycznym – 1974 r.
Nad Morskim Okiem – uczniowie na zgrupowaniu przed Mistrzostwami Polski Szkół Podstawowych w Narciarstwie Klasycznym – 1974 r.

Sukcesami może poszczycić się też działająca ówcześnie w szkole 13 Drużyna Harcerska im. Janusza Kusocińskiego prowadzona przez druha Wiesława Grzegorczyka.

13 Drużyna Harcerska im. Janusza Kusocińskiego prowadzona przez druha Wiesława Grzegorczyka
13 Drużyna Harcerska im. Janusza Kusocińskiego prowadzona przez druha Wiesława Grzegorczyka

W latach 1959-1962 należy ona do najlepszych w powiecie. Zespół artystyczny tej drużyny na festiwalu harcerskich zespołów artystycznych w 1961r. uplasował się w pierwszej trójce powiatu. Również drużynowi sportowcy pokonali 30 drużyn powiatu i zdobyli zwycięskie miejsce w czwórboju o “brązowe kolce”. Podobnych sukcesów było wiele.

Występ artystyczny uczniów ze szkoły w Kleszczowie
Występ artystyczny uczniów ze szkoły w Kleszczowie

Od września 1966 r. na skutek reformy szkolnictwa wprowadzona zostaje 8-klasowa szkoła podstawowa. W szkole w Kleszczowie w bardzo trudnych warunkach lokalowych (“w dwóch walących się budynkach oddalonych od siebie o 1000 metrów”) uczy się 160 uczniów. W Kleszczowie uczyły się dzieci młodsze z klas I-V, natomiast do Kucowa uczęszczały starsze z klas VI-VIII. Nauczyciele „biegali od budynku do budynku z pomocami naukowymi pod pachą i marzyli o nowej szkole”, choć termin rozpoczęcia jej budowy przesuwano od 10 lat.

Czesława i Wiesław Grzegorczykowie z rowerami przed szkołą w Kleszczowie
Czesława i Wiesław Grzegorczykowie przed szkołą w Kleszczowie
Uczniowie wraz z Czesławą i Wiesławem Grzegorczykami przed szkołą w Kucowie
Uczniowie wraz z Czesławą i Wiesławem Grzegorczykami przed szkołą w Kucowie

Decyzję o budowie nowej szkoły podjęto dopiero w 1968 r. Inwestycja przebiegła w dość szybkim tempie. Koszt budowy wyniósł ponad 3 mln złotych. Uroczyste przekazanie do użytku nowego budynku szkolnego miało miejsce 26 października 1969 r. Skończyły się wędrówki nauczycieli i znacząco poprawiły warunki nauki uczniów. Szkoła została wyposażona w nowy sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne, centralne ogrzewanie, dwie pracownie: fizyko-chemiczną i zajęć plastyczno-technicznych oraz zastępczą salę gimnastyczną z natryskami. Dla kierującego szkołą Wiesława Grzegorczyka przeprowadzka do nowej siedziby była zwieńczeniem kilkuletnich starań i powodem ogromnej radości.

Danuta Orłowska - dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kleszczowie w l. 1973-1991

Od września1973 r. po zmianach w oświacie, na terenie gminy Kleszczów powstała Zbiorcza Szkoła Gminna w Kleszczowie i Szkoła Zbiorcza w Łękińsku. Pozostałe 8-klasowe szkoły na naszym terenie uległy likwidacji, funkcjonowały one jedynie jako szkoły filialne Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kleszczowie o klasach I-IV. Takich punktów filialnych było 8: w Dębinie, Antoniówce, Żłobnicy, Faustynowie, Wolicy, Piaskach, Rogowcu i Łuszczanowicach.

Jak podaje ówczesna dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej mgr Danuta Orłowska, pozostająca na dyrektorskim stanowisku w tej szkole od września 1973 r. do 30 czerwca 1991r., na skutek dowożenia dzieci liczba uczniów w kleszczowskiej podstawówce zwiększyła się do 255. Zbiorcza Szkoła Gminna w Kleszczowie posiadała dużo lepsze wyposażenie niż pozostałe placówki w gminie. Była szkołą 8-klasową, mającą dwie ostatnie klasy uzawodowione (dzieci z tych klas przygotowały się do zawodu rolnika).

Gabriela Gąsowska- dyrektor szkoły w l. 1991-1994.

Od 1 września 1991 r. do 31 czerwca 1994 r. funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Kleszczowie pełniła mgr Gabriela Gąsowska.

W tym czasie z funduszu gminnego samorządu wybudowana została sala gimnastyczna (oddana do użytku 1 września 1993 r.) oraz dobudowano nową część szkoły- trzykondygnacyjne skrzydło wschodnie (oddane do użytku w lipcu 1994 r.) Wykonawcą prac związanych z budową była Kopalnia Węgla Brunatnego “Bełchatów”.

Dobudowana sala gimnastyczna i skrzydło wschodnie nowej szkoły.
Uczniowie klasy 8b wraz z nauczycielami – 1992 r.
Uczniowie klasy 8b wraz z nauczycielami – 1992 r.
Ryszard Ciągło – dyrektor szkoły w l. 1994-2004

Od 1 września 1994 r. do 31 sierpnia 2004 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kleszczowie był nauczyciel matematyki – mgr Ryszard Ciągło. W pierwszym roku pełnienia swojej funkcji przyjął on oddany do użytku nowy gmach szkoły, a w następnych latach zadbał o jego wyposażenie.

Bardzo dobre warunki lokalowe oraz finansowe wsparcie gminnego samorządu umożliwiały organizację na terenie szkoły przedsięwzięć o ogólnopolskim i lokalnym charakterze. Warto wspomnieć o dwóch z nich:

 • 30 grudnia 2000 r. w szkolnej sali gimnastycznej odbył się zorganizowany we współpracy z gminnym samorządem I Sylwestrowy Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kleszczów. Wzięło w nim udział ponad 80 uczniów ze szkół podstawowych z 22 klubów. Swoje talenty w tej dziedzinie ujawnili uczniowie naszej szkoły: Patryk Chojnowski (zdobył tytuł mistrza w kategorii Młodzik) i Karol Chojnowski (wicemistrz w kategorii Skrzat). W związku z tym, iż turniej ten  cieszył się ogromnym zainteresowaniem, w następnych latach odbywają się jego kolejne edycje.
I Sylwestrowy Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kleszczów
I Sylwestrowy Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kleszczów
I Sylwestrowy Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kleszczów
Sylwestrowy Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kleszczów
 • W dniach 30-31 marca 2001 r. w szkole odbył się I Primaaprilisowy Rajd zorganizowany przez Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze PTSM pod kierunkiem p. Agnieszki Szczęsnej. Atrakcyjny program zachęcił do uczestnictwa w rajdzie  216 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i średnich regionu. Rajd ten również na stałe został wpisany do kalendarza szkolnych imprez. Od grudnia 2006 r. odbywa się on pod nazwą Ekologiczny Rajd “Barbórka w Kleszczowie”.
Primaaprilisowy Rajd (2003 r.)
Primaaprilisowy Rajd (2003 r.)
Primaaprilisowy Rajd (2003 r.)
Primaaprilisowy Rajd (2003 r.)

Pan dyrektor dostrzegał potrzebę zapewnienia uczniom specjalistycznej pomocy o charakterze psychologiczno-pedagogicznym. W tym celu zostały utworzone i odpowiednio wyposażone gabinety: logopedy, szkolnego pedagoga oraz pedagoga specjalnego.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kleszczowie funkcjonowały w jednym budynku

Reforma oświaty obowiązująca od września 1999 r. wprowadziła zmiany organizacyjne w szkolnictwie. Szkoła podstawowa stała się szkołą 6-klasową. W szóstej klasie uczniowie zostali zobowiązani do przystąpienia do egzaminu szóstoklasistów, a po ukończeniu szkoły podstawowej do kontynuowania nauki w 3-letnim gimnazjum. Od tego czasu w Kleszczowie szkoła podstawowa i gimnazjum funkcjonują w jednym budynku, ale jako dwie odrębne placówki. Sytuacja taka trwa do września 2009 roku, kiedy szkoła gimnazjalna  przeniosła  swoją siedzibę do nowoczesnego budynku kompleksu sportowo-dydaktycznego SOLPARK.

Poświęcenie sztandaru szkoły w kościele parafialnym
Poświęcenie sztandaru szkoły w kościele parafialnym

Dyrektor Ryszard Ciągło był inicjatorem wyboru patrona i nadania naszej szkole imienia. 21 marca 2002 r. społeczność szkoły podstawowej w demokratycznych wyborach wyłoniła swojego patrona. Został nim Janusz Korczak.

20 czerwca 2002 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Kleszczowie. Rozpoczęła się ona odprawioną w kościele parafialnym  mszą świętą, podczas której poświęcony został sztandar szkoły zaprojektowany przez p. Ilonę Paciorek. Dalsza część uroczystości odbyła się w specjalnie na tę okazję udekorowanej sali gimnastycznej. Okolicznościowe życzenia na ręce dyrektora szkoły składali przedstawiciele władz gminnych, szkół, zakładów ze stref przemysłowych oraz zaproszonych gości. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli.

Okolicznościowy gobelin przedstawiający postać Janusza Korczaka, dzieci oraz Króla Maciusia Pierwszego.
Okolicznościowa makata przedstawiająca postać Janusza Korczaka, dzieci oraz Króla Maciusia Pierwszego.
Uroczystość nadania imienia Janusza Korczaka szkole w Kleszczowie
Uroczystość nadania imienia Janusza Korczaka szkole w Kleszczowie

28 kwietnia 2003 r. społeczność naszej szkoły po raz pierwszy świętowała Dzień Patrona.

Od października 2004r. obowiązki dyrektora pełniła mgr Ewa Stawiak-Kołba, która w kwietniu 2005r. w wyniku konkursu wyłoniona została na stanowisko dyrektora szkoły.

Pani dyrektor jest absolwentką naszej szkoły. Pracowała wcześniej jako nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca, pedagog szkolny w jednej z bełchatowskich szkół.

W naszej szkole była propagatorką i realizatorką “korczakowskiej idei” wychowania. Dzięki jej staraniom szkoła w Kleszczowie od 10 stycznia 2005 r. należy do Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, które z kolei jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Korczakowskiego. Przystępując do Stowarzyszenia,  społeczność naszej szkoły zobowiązała się do upamiętniania i upowszechniania postaci Doktora.

Na początku 2005 r. ogłoszony został konkurs polegający na ułożeniu tekstu szkolnego hymnu, w którym na plan pierwszy miała się wysuwać postać patrona. Najciekawsze propozycje przedstawiły: Paulina Niedbała i Karolina Stępień. Przy czynnej pomocy polonistki p. Bożeny Janson z tekstów obu uczennic powstał tekst hymnu szkolnego. Melodię do hymnu skomponował nauczyciel muzyki – pan Sławomir Szafrański.

W związku z przebywaniem na urlopie pani dyrektor Ewy Stawiak-Kołby od 1sierpnia do 31 grudnia 2006 r. obowiązki dyrektora szkoły pełniła mgr Stanisława Więcławska. Była ona także wicedyrektorem szkoły w okresie od 01.09.2008 r. do 31.08.2010 r.

Mgr Ewa Stawiak-Kołba w czasie prawie dziesięciu lat pełnienia funkcji dyrektora troszczyła się o wszechstronny rozwój uczniów. W sposób szczególny doceniała rolę matematyki jako “królowej nauk”, języka ojczystego, kształcenia o charakterze lingwistycznym w zakresie języków obcych oraz edukacji informatycznej.

Pani dyrektor dbała, aby oferta i baza dydaktyczna szkoły systematycznie się wzbogacały w oparciu o fundusze przekazywane przez organ prowadzący oraz udział w różnych programach i projektach.

 • Staraniem pani dyrektor powstała specjalistyczna pracownia lingwistyczna, zwiększony został wymiar godzin języka angielskiego, a chętni uczniowie klas trzecich mogli uczęszczać na zajęcia koła języka niemieckiego.
 • Na oddanym do użytku w 2005 r. boisku szkolnym oraz zmodernizowanej  sali gimnastycznej uczniowie mieli możliwość rozwijania sprawności fizycznej. Zaowocowało to licznymi sukcesami sportowymi.
  Kuratorium Oświaty w Łodzi za znakomite wyniki w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym w roku szkolnym 2004/2005 nagrodziło naszą szkołę statuetką oraz przekazało na ręce pani dyrektor list gratulacyjny.
Boisko szkolne oddane do użytku w 2005 r.
 • Z nowoczesnej sali gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej mogły korzystać dzieci z wadami postawy.
Dobrze wyposażona sala gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.
.
 • Młodsze dzieci w czasie przerw i zajęć także i teraz chętnie  korzystają z bezpiecznego placu zabaw.
Nowy plac zabaw dla młodszych dzieci.
Nowy plac zabaw dla młodszych dzieci.
 • Dzięki środkom pozyskanym w ramach programu “Radosna Szkoła”  została utworzona nowoczesna sala zabaw. Młodsi uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli bardzo chętnie spędzali w niej przerwy śródlekcyjne.
Nowoczesna sala zabaw
Nowoczesna sala zabaw
 • W 2010 r. pracownia informatyczna została wyposażona w nowe zestawy komputerowe i laptopy, a niektóre sale lekcyjne w tablice interaktywne.
 • Uczestniczyliśmy w wielu programach o pozaszkolnym charakterze, zdobywając wyróżnienia, certyfikaty oraz pozyskując środki na rozwój bazy dydaktycznej, np. “Nauczyciel z Klasą”, “Szkoła bez przemocy”, “Cyfrowa szkoła”, “Szkoła Bezpiecznego Internetu”, “Lepsza Szkoła”, “Szkoła Odkrywców Talentów”.
Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Odkrywców Talentów
Danuta Kuc - wicedyrektor szkoły

Od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2014 r. obowiązki wicedyrektora szkoły pełniła mgr Danuta Kuc – autorka programu obchodów Święta Patrona oraz inicjatorka wielu działań mających na celu przybliżenie uczniom postaci Janusza Korczaka.

Rok 2012 był czasem szczególnym dla społeczności naszej szkoły. W tym bowiem roku, w związku z przypadającą 70. rocznicą śmierci i ogłoszeniem roku 2012 Rokiem Korczakowskim, wspominaliśmy życie i działalność Janusza Korczaka. 22 czerwca z udziałem władz lokalnych, reprezentacji instytucji, emerytowanych pracowników placówki, absolwentów, rodziców, nauczycieli i uczniów uczciliśmy 10-lecie nadania szkole sztandaru oraz imienia Janusza Korczaka.

Poczet sztandarowy podczas uroczystości 10-lecia nadania imienia szkole
Poczet sztandarowy podczas uroczystości 10-lecia nadania imienia szkole
Przemówienie pani dyrektor podczas uroczystości 10-lecia nadania imienia szkole
Przemówienie Pani dyrektor podczas uroczystości 10-lecia nadania imienia szkole

Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. odprawiona w kleszczowskim kościele. Po jej zakończeniu przy dźwiękach gminnej orkiestry dętej, wszyscy udali się do szkoły, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Pani dyrektor Ewa Stawiak-Kołba powitała licznie przybyłych gości: byłych dyrektorów szkoły, emerytowanych pracowników, absolwentów, przedstawicieli organu prowadzącego, kuratorium oświaty, dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz radnych Gminy Kleszczów. W swoim wystąpieniu przypomniała historię szkoły oraz wymieniła najistotniejsze sukcesy i osiągnięcia uczniów. Zgromadzeni goście składali gratulacje i życzenia dla całej społeczności szkolnej, a następnie z zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie “Na ratunek Królestwu Baśni”. Po części artystycznej nastąpiło wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego “Janusz Korczak – postać, idee i twórczość” oraz Gminnego Biegu “Ku słońcu”.

Pani dyrektor wita byłych dyrektorów szkoły, emerytowanych nauczycieli
Przedstawienie „Na ratunek Królestwu Baśni” w wykonaniu uczniów

Na koniec pani dyrektor oraz członkowie rady rodziców częstowali zgromadzonych uczestników tej uroczystości jubileuszowym tortem.

Poczęstowanie zgromadzonych uczestników tej uroczystości jubileuszowym tortem.
Mariola Świderska-Kulka – dyrektor szkoły od 2014 r.

Od 1 września 2014 r. funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Mariola Świderska-Kulka. Pani dyrektor jest nauczycielem dyplomowanym, posiada wykształcenie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, logopedii, oligofrenopedagogiki oraz specjalizację z zakresu neurologopedii. Od początku swojej pracy zawodowej jest związana z naszą szkołą.

We wszystkich działaniach na rzecz szkoły panią dyrektor wspierała mgr Anna Kuśmierek, która była wicedyrektorem szkoły przez pierwsze półrocze roku szkolnego 2014/15.

Anna Kuśmierek – wicedyrektor

Od 1 kwietnia 2015 r. funkcję wicedyrektora szkoły pełni mgr Katarzyna Syrówka – nauczyciel przyrody i geografii.

Katarzyna Syrówka – wicedyrektor od 1 kwietnia 2015 r.

Aby sprostać ideom Korczaka, nasza szkoła stawia sobie następujące cele:

 • wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi predyspozycjami;
 • pomoc uczniom zdolnym oraz mającym trudności w nauce;
 • pomoc dzieciom potrzebującym i poszkodowanym.

Mimo dużej liczby uczniów i trudności lokalowych związanych z realizowaną od 1 września 2017 r. reformą systemu oświaty, która przywracała 8-letnią szkołę podstawową i wygaszała 3-letnie gimnazja, pani dyrektor Mariola Świderska-Kulka stara się zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki oraz poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole. Przeprowadzone zostały liczne remonty, w wyniku których odnowiono sale lekcyjne, atrakcyjny wygląd zyskały szkolne korytarze, stołówka, biblioteka oraz teren wokół szkoły.

Odnowione szkolne korytarze, stołówka
Odnowione szkolne korytarze, stołówka
Odnowione szkolne korytarze, stołówka
Odnowione szkolne korytarze, stołówka
Odnowione szkolne korytarze, stołówka

W naszej szkole jako jednej z pierwszych placówek w regionie wprowadzony został dziennik w formie elektronicznej. Pozwolił on m.in. dokumentować prowadzenie zajęć, ułatwił kontakt z rodzicami oraz usprawnił pracę dyrekcji i nauczycieli głównie przy obliczaniu statystyk semestralnych i rocznych.

Baza dydaktyczna szkoły zgodnie z potrzebami jest stale poszerzana i modernizowana. W celu rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, pracownia informatyczna została wyposażona w nowy sprzęt komputerowy dostępny dla każdego dziecka.

Sala komputerowa

W każdej sali lekcyjnej  zostały zamontowane tablice interaktywne.

Szkoła posiada specjalistyczny sprzęt do terapii EEG Biofeedback oraz Integracji Sensorycznej SI. Ponadto w ramach rządowego  programu “Aktywna Tablica” szkoła została wyposażona w dodatkowe narzędzia z nowoczesnym oprogramowaniem do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W 2019 r. jako jedna z 764 szkół w kraju (36 w województwie łódzkim, jedyna w powiecie bełchatowskim) zdobyliśmy tytuł laureata w konkursie #OSEWyzwanie.  Wzięło w nim udział 1606 placówek z całej Polski. Nagrodą była mobilna pracownia multimedialna.  Nasza szkoła otrzymała 16 wysokiej klasy laptopów oraz urządzenie AP.

Pracownia multimedialna

Uczniowie naszej szkoły uzyskują bardzo dobre wyniki w ogólnopolskich olimpiadach, szkolnych i pozaszkolnych konkursach wiedzowych, zawodach sportowych oraz osiągają sukcesy na miarę indywidualnych możliwości i predyspozycji. Rozwijają swoje talenty i zainteresowania.

Sukcesy sportowe uczniów
Sukcesy sportowe uczniów
Sukcesy taneczne ucznia Krzysztofa Urbańskiego
Sukcesy taneczne ucznia Krzysztofa Urbańskiego

Staraniem pani dyrektor uczniowie mają zapewnioną specjalistyczną pomoc o charakterze psychologiczno-pedagogicznym. Mogą korzystać ze wsparcia specjalistów: logopedy, psychologa, szkolnego pedagoga, pedagoga specjalnego, terapeuty SI oraz doradcy zawodowego.

Społeczność szkolna  przygotowuje liczne uroczystości i projekty wewnątrzszkolne, włącza się także w przedsięwzięcia środowiskowe i gminne o charakterze religijnym, patriotycznym, ekologicznym, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Papieski, Święto Niepodległości, Dni Kleszczowa, Sprzątanie świata itp.

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
Gminne obchody Święta Niepodległości
Gminne obchody Święta Niepodległości
Szkolna akademia z okazji Święta Niepodległości.
Szkolna akademia z okazji Święta Niepodległości.
Udział naszych uczniów w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę mordu dokonanego przez Niemców na polskiej rodzinie Olszewskich za pomoc udzieloną Żydom - Bulianów, 16.04.2018 r.
Udział naszych uczniów w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę mordu dokonanego przez Niemców na polskiej rodzinie Olszewskich za pomoc udzieloną Żydom – Bulianów, 16.04.2018r.
Wizyta w DPS w Kleszczowie
Wizyta w DPS w Kleszczowie

Szkoła cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym. Jest to zasługa zaangażowania dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi szkoły, rodziców oraz uczniów.

Okazją do integracji i współdziałania społeczności szkolnej jest organizowany z inicjatywy pani dyrektor Dzień Sportu i Rodziny. Przedsięwzięcie to po raz pierwszy odbyło się 1czerwca 2015 r. i przeszło już do tradycji naszej szkoły. Głównym jego celem jest: promocja zdrowia, z akcentem na zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną, zacieśnianie więzi między dziećmi, a rodzicami oraz aktywne spędzanie wolnego czasu z rodziną. Tradycją jest przyznawanie w tym dniu honorowego tytułu “Przyjaciela Korczakowskiej Szkoły” osobom, instytucjom czy firmom szczególnie zasłużonym za ich systematyczną, bezinteresowną pracę, pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych lub znaczącą pomoc materialną na rzecz placówki.

Dzień Sportu i Rodziny – konkurencje sportowe dla dzieci
Dzień Sportu i Rodziny – konkurencje sportowe dla dzieci
Dzień Sportu i Rodziny – konkurencje sportowe dla kadry pedagogicznej
Dzień Sportu i Rodziny – wręczanie medali
Dzień Sportu i Rodziny

Postać patrona naszej szkoły – Janusza Korczaka zobowiązuje nas do podejmowania wszelkich działań na rzecz drugiego człowieka. Ten niezwykły pedagog uważał, że “kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Naszym obowiązkiem jest zmienianie świata na lepsze, troszczenie się o to, by nasz bliźni miał powody do radości. Służą temu przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym.

Najważniejszym z nich jest  przedświąteczny kiermasz charytatywny. Jest on organizowany z inicjatywy pani dyrektor. Po raz  pierwszy odbył się 12 grudnia 2014r. pod hasłem “Dzieci dzieciom”. W trakcie kiermaszu uczestnicy mieli możliwość zakupu świątecznych ozdób, wypieków i przetworów, które zostały przygotowane przez rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Przedświąteczny kiermasz charytatywny „Dzieci dzieciom”
Przedświąteczny kiermasz charytatywny „Dzieci dzieciom”

Kiermasz spotkał się z dużym zainteresowaniem i hojnością ze strony społeczności szkolnej i lokalnej. Dochód ze sprzedaży świątecznych dekoracji i innych produktów w kwocie 6340 zł został przekazany na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.

wizyta w Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej- przekazanie pieniędzy zebranych podczas kiermaszu
Wizyta w Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej- przekazanie pieniędzy zebranych podczas kiermaszu

Od 2015 r., przedświąteczny kiermasz charytatywny ma charakter innowacji pedagogicznej “Otwarci na Innych”. W grudniu 2021 r. odbyła się siódma edycja tego ważnego w życiu naszej szkoły przedsięwzięcia. Ogółem podczas wszystkich dotychczas zorganizowanych kiermaszy charytatywnych zebraliśmy kwotę 115 086,89 zł. Rekordowy okazał się rok 2019, kiedy udało się uzyskać aż 26 854,31 zł. Każdorazowo wszystkie pieniądze zostały przekazane na określony wcześniej cel: podopiecznych Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej bądź rehabilitację i leczenie chorego dziecka.

Kiermasz charytatywny”Otwarci na Innych”- wypieki i przetwory przeznaczone na sprzedaż
Kiermasz charytatywny”Otwarci na Innych”- wypieki i przetwory przeznaczone na sprzedaż
Kiermasz charytatywny”Otwarci na Innych”- wypieki i przetwory przeznaczone na sprzedaż
Kiermasz charytatywny”Otwarci na Innych” – program artystyczny w wykonaniu uczniów, nauczycieli i rodziców
Kiermasz charytatywny”Otwarci na Innych” – program artystyczny w wykonaniu uczniów, nauczycieli i rodziców
Kiermasz charytatywny”Otwarci na Innych” – program artystyczny w wykonaniu uczniów, nauczycieli i rodziców
Kiermasz charytatywny”Otwarci na Innych” – program artystyczny w wykonaniu uczniów, nauczycieli i rodziców
Kiermasz charytatywny ”Otwarci na Innych”

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem o charytatywnym charakterze jest akcja organizowana przez szkolną świetlicę przed świętami Bożego Narodzenia “I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”. Ma ona wieloletnią, sięgającą 2008 r. tradycję. Jej celem jest niesienie realnej pomocy materialnej dla ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka. Cieszy duże zaangażowanie uczniów, rodziców, pracowników szkoły oraz mieszkańców Kleszczowa, którzy przynoszą do świetlicy szkolnej różnorodne dary: odzież, pościel, zabawki, żywność, przybory szkolne, kosmetyki itp. Są one  przekazywane zainteresowanym pomocą rodzicom uczniów z naszej szkoły. Część darów otrzymują także mieszkańcy Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Bełchatowie, wychowankowie Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej oraz Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.  

zbiórka darów w ramach akcji „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”
zbiórka darów w ramach akcji „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”
zbiórka darów w ramach akcji „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”
Podziękowanie za przekazane dary w ramach akcji „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”
Zbiórka darów w ramach akcji „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”

Nasi uczniowie od wielu już lat chętnie biorą udział w ogólnopolskiej akcji “Góra grosza”. Jej celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dla dzieci, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.  

Szkoła rozbudza wśród uczniów nie tylko wrażliwość na drugiego człowieka, ale także uczy właściwej postawy wobec zwierząt. W ramach wielokrotnie przeprowadzanych w szkole akcji “Szlachetna Łapka” uczniowie zbierali i przekazali schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bełchatowie dary w postaci karmy dla psów i kotów, misek, smyczy, obroży, legowisk, koców i zabawek.

W naszej szkole prężnie działa Mały Wolontariat, który we współpracy z samorządem uczniowskim angażuje się w działalność charytatywną, organizując m.in. zbiórki środków czystości oraz odzieży na rzecz podopiecznych przebywających w Domu Małego Dziecka w Łodzi, zbiórkę kostek mydła dla Afryki, pomoc rzeczową dla mieszkańców objętej wojną Ukrainy, zbiórkę czasopism, książek, krzyżówek dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej św. Barbary w Kleszczowie i wiele innych.
Nasi mali wolontariusze wiele razy wykazali się zapałem i chęcią niesienia pomocy innym.

zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska

Oprócz działalności o charakterze charytatywnym uczestniczymy w wielu kampaniach, projektach i programach: “Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, “Zachowaj Trzeźwy Umysł”, “Nie pal przy mnie, proszę” oraz rządowym programie rozwijającym kreatywne i techniczne kompetencje wśród uczniów “Laboratoria Przyszłości”.

Angażując się w realizację różnych przedsięwzięć, projektów czy innowacji, dbamy o ich wysoki poziom.  Dzięki temu zdobywamy liczne wyróżnienia i certyfikaty, np.  otrzymaliśmy certyfikat “Chronimy Dzieci” , “Bezpieczna i przyjazna szkoła” , “Szkoła Bezpiecznego Internetu”, “Lepsza szkoła”, otrzymaliśmy tytuł “Szkoły w Chmurze Microsoft” czy “Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie”.

W czasie ostatnich dwóch lat szkoły w Polsce musiały sprostać niespotykanym dotychczas wyzwaniom związanym z ogłoszoną pandemią COVID-19. W naszej szkole w ciągu kilku dni od ukazania się rządowych rozporządzeń wprowadziliśmy zdalne nauczanie na platformie Microsoft Teams. Tym uczniom, którzy tego potrzebowali, wypożyczony został niezbędny sprzęt komputerowy. Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor, nauczycieli oraz szkolnego informatyka uczniowie mieli możliwość kształcenia na odległość w optymalnych warunkach.

W związku działaniami wojennymi na Ukrainie do naszej szkoły uczęszcza kilkanaścioro dzieci ukraińskich, które przybyły z bagażem traumatycznych przeżyć. Zostały one życzliwie przyjęte przez rówieśników, otoczone opieką wychowawców i nauczycieli  oraz otrzymały wszechstronne wsparcie.

Wszystkim podejmowanym przez nas działaniom przyświecają założenia pedagogiki patrona naszej szkoły –  Janusza Korczaka.

Rok szkolny 2021/2022 był szczególny w związku z przygotowaniami do uroczystości 20-lecia nadania naszej szkole imienia Janusza Korczaka oraz ustanowienia sztandaru.

Obchody jubileuszu poprzedziły zorganizowane w trakcie roku szkolnego różnorodne konkursy, innowacje i przedsięwzięcia:

Świetlica szkolna zrealizowała innowację programowo-metodyczną Dziecko chce być dobre. W jej realizację byli zaangażowani wszyscy wychowawcy świetlicy pod kierunkiem p. Agnieszki Szczęsnej i p. Urszuli Molik. W ramach innowacji:

 • odbył się Wojewódzki konkurs plastyczny dla wychowanków świetlic szkolnych Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat;
 • podczas zajęć oraz dzięki informacjom zamieszczonym na świetlicowej tablicy uczniowie lepiej poznali postać Janusza Korczaka oraz przypomnieli sobie prawa dziecka;
 • uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły mogli wziąć udział w projekcie literackim polegającym na napisaniu listu do patrona: Dziękujemy Ci, Januszu Korczaku…;
 • wychowankowie czytali książki Janusza Korczaka: Kajtuś Czarodziej, Król Maciuś Pierwszy oraz książkę Beaty Ostrowickiej pt. Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku;
 • podczas apelu w 20. rocznicę wyboru Janusza Korczka na patrona szkoły uczniowie wzięli udział w międzyklasowym śpiewaniu piosenek ze słowem „DZIECKO” ;
 • wychowankowie w artystyczny sposób starali się zobrazować słowa Janusza Korczaka Dziecko chce być dobre!
 • odbyły się następujące akcje:  wymiany pocztówek ze szkołami noszącymi imię Janusza Korczaka, Wszyscy znamy i śpiewamy hymn szkoły; akcja społeczno-edukacyjna Żonkile zorganizowana we współpracy z Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie;
Prace plastyczne uczniów
Wizualizacje plastyczne aforyzmu Janusza Korczaka “Zadaniem serca jest kochać”
Prace plastyczne uczniów
Wizualizacje plastyczne aforyzmu Janusza Korczaka “Dziecko chce być dobre”

Podczas zajęć koła informatycznego CMI uczniowie klas czwartych pod kierunkiem p. Justyny Klimczyk odkodowywali fragmenty portretu Janusza Korczaka, układając klocki lego na płytkach 16 x16 pinów. Po ułożeniu 12 płytek w całość, ku zdziwieniu uczniów, powstał portret patrona naszej szkoły.

portret Janusza Korczaka z klocków LEGO
Portret Janusza Korczaka w klocków LEGO

23 uczniów z sześciu szkół podjęło się recytacji utworów poświęconych Januszowi Korczakowi w ramach  Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Róże Janusza Korczaka”. Konkurs zorganizował zespół nauczycieli pod kierunkiem p. Agnieszki Pabich-Różyckiej.

20 uczniów z klas I-III wzięło udział w przeprowadzonym po raz pierwszy w naszej szkole konkursie o tytuł  Mistrza Kaligrafii. Zadaniem uczestników było kaligraficzne przepisanie zaproponowanego dla każdej klasy fragmentu życiorysu naszego patrona lub fragmentu książki „Król Maciuś Pierwszy”. Konkurs zorganizowały: p. Anna Wysocka i p. Urszula Brześcińska.

Prace konkursowe
Portrety Janusza Korczaka, prace z konkursu kaligraficznego
Portrety Janusza Korczaka
Portrety Janusza Korczaka

Z inicjatywy p. Urszuli Brześcińskiej i p. Anny Wysockiej odbył się szkolny konkurs plastyczny pt. Projekt okładki publikacji z okazji 20-lecia nadania imienia Janusza Korczaka i sztandaru Szkole Podstawowej w Kleszczowie. Zostało zgłoszonych 12 prac.
I miejsce zdobyła Zuzanna Kierasińska z kl. 4b i to jej praca znalazła się na okładce publikacji opracowanej z okazji jubileuszu 20-lecia nadania szkole sztandaru i imienia Janusza Korczaka.

Prace w konkursie na projekt okładki
Prace w konkursie na projekt okładki publikacji

Zespół nauczycieli pod redakcją p. Urszuli Brześcińskiej przygotował okolicznościową publikację zawierającą historię szkoły oraz wypowiedzi i wywiady zarówno z obecnymi jak i byłymi dyrektorami placówki, nauczycielami, pracownikami oraz absolwentami.

Uczniowie klas 7b i 7c pojechali do Warszawy, aby zwiedzić wybrane miejsca związane z postacią patrona naszej szkoły Janusza Korczaka. Wycieczkę  rozpoczęli od ulicy Złotej z zachowaną ścianą getta, następnie udali się pod budynek dawnego Szpitala Dziecięcego im. Bersohnów i Baumanów, potem pod Pomnik Janusza Korczaka na skwerze przed Pałacem Kultury i Nauki oraz miejsce pracy Korczaka – Polskie Radio. Uczniowie, jak niegdyś Korczak, spacerowali po Ogrodzie Saskim, na koniec udali się pod tablicę upamiętniającą redakcję Małego Przeglądu, w której pracował Janusz Korczak. Kierownikiem wycieczki była p. Joanna Mądrzyk.

Ważną datą w najnowszej historii naszej szkoły był dzień 15 czerwca 2022 r., kiedy to świętowaliśmy jubileusz 20-lecia nadania naszej szkole imienia Janusza Korczaka oraz ustanowienia sztandaru. Uroczystość zainaugurowała msza św. sprawowana w kościele parafialnym  przez ks. proboszcza Sławomira Bednarskiego z udziałem byłego duszpasterza parafii w Kleszczowie – Andrzeja Pękalskiego oraz wikariusza Michała Korzeńca. W liturgii uczestniczyli: przedstawiciele kuratorium oświaty, władz samorządowych, zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, reprezentacje uczniów z poszczególnych klas, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz poczty sztandarowe szkół i instytucji z terenu gminy Kleszczów. Podczas homilii ksiądz proboszcz nawiązał do postaci patrona naszej szkoły oraz jego innowacyjnego jak na tamte czasy dorobku pedagogicznego i wychowawczego. Podkreślił, iż idee, które przyświecały działalności  Janusza Korczaka, są wciąż aktualne. Ksiądz proboszcz zwrócił uwagę, że w dzisiejszych czasach  zbyt rzadko okazujemy wdzięczność za wszelkie dobro, które otrzymujemy od innych.

Ksiądz odprawia mszę
Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście gromadzą się w kościele i oczekują na rozpoczęcie mszy św.
Pani dyrektor czyta
Udział szkolnej społeczności i zaproszonych gości w uroczystej mszy św.
Udział szkolnej społeczności i zaproszonych gości w uroczystej mszy św.

Po zakończeniu mszy św. przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kleszczowie i w asyście mażoretek wszyscy udali się do szkoły na oficjalną część jubileuszowej uroczystości.

Przemarsz szkolnej społeczności i zaproszonych gości z kościoła parafialnego do szkoły.
Przemarsz szkolnej społeczności i zaproszonych gości z kościoła parafialnego do szkoły.
Przemarsz szkolnej społeczności i zaproszonych gości z kościoła parafialnego do szkoły.
Przemarsz szkolnej społeczności i zaproszonych gości z kościoła parafialnego do szkoły.

Przed wejściem wchodzących witał Król Maciuś Pierwszy.

Wchodzących do budynku szkoły witał Król Maciuś Pierwszy.

Społeczność szkoły oraz zaproszeni goście zgromadzili się w sali gimnastycznej, w której piękną scenografię oraz okolicznościową dekorację wykonał zespół nauczycieli i pracowników szkoły pod kierunkiem p. Bogusławy Gajzler, p. Barbary Najmrodzkiej i p. Renaty Cieślak.

Scena z nawiązującą do programu artystycznego scenografią przygotowana w sali gimnastycznej
Społeczność szkolna i zaproszeni goście zgromadzeni na sali gimnastycznej oczekują na rozpoczęcie uroczystości
Społeczność szkolna i zaproszeni goście zgromadzeni na sali gimnastycznej oczekują na rozpoczęcie uroczystości
Poczet sztandarowy ze sztandarem szkoły i asystą zajął wyznaczone miejsce.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor – Mariola Świderska-Kulka, która powitała i przedstawiła przybyłych gości, a następnie przybliżyła historię szkoły, omówiła najistotniejsze dokonania jej kolejnych kierowników i dyrektorów, wspomniała o  sukcesach uczniów i nauczycieli oraz kierunkach działania i przedsięwzięciach zrealizowanych w naszej szkole w ostatnim dziesięcioleciu. Obrazowym uzupełnieniem wypowiedzi pani dyrektor była prezentacja multimedialna opracowana przez  p. Emilię Palińską i p. Monikę Piątczak.

Wystąpienie pani dyrektor.
Nauczyciele zaangażowani w przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz programu artystycznego.

Na koniec swojego wystąpienia pani dyrektor wyraziła słowa podziękowań i wręczyła upominki byłym dyrektorom i wicedyrektorom szkoły, przedstawicielom władz gminnych i osobom, które w różny sposób wspierają naszą placówkę.

Podziękowania i wręczenie upominków byłym dyrektorom i wicedyrektorom szkoły.
Podziękowania i wręczenie upominków przedstawicielom władz gminnych i osobom, które w różny sposób wspierają szkołę.
Podziękowania i wręczenie upominków przedstawicielom władz gminnych i osobom, które w różny sposób wspierają szkołę.
Podziękowania i wręczenie upominków przedstawicielom władz gminnych i osobom, które w różny sposób wspierają szkołę.

Następnie konferansjerzy prowadzący uroczystość, tj. Martyna Witkowska, Samuel Skurkiewicz zaprosili wszystkich do obejrzenia programu artystycznego, który  miał formę gali zatytułowanej Powróćmy jak za dawnych lat.

Konferansjerzy Martyna i Samuel.

Scenariusz przedstawienia opracowała p. Katarzyna Skurkiewicz, która wraz z p. Danutą Kuc była odpowiedzialna za przygotowanie widowiska. Uczniowie wspominali najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w szkole w ostatnich dwudziestu latach. Przywołali okoliczności wyboru Janusza Korczaka na patrona szkoły, dzień nadania szkole imienia oraz inne istotne fakty, takie jak: powstanie hymnu szkoły, przystąpienie do Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, jubileusz 10-lecia nadania szkole imienia i sztandaru, otrzymanie tytułu Szkoły Odkrywców Talentów, zainicjowanie organizowania dorocznego kiermaszu charytatywnego Otwarci na Innych, organizacja Dnia Dziecka i Dnia Sportu wraz z uroczystym wręczaniem orderu i tytułu Przyjaciela Korczakowskiej Szkoły, dołączenie do grona uczniów dzieci z Kazachstanu, przywrócenie ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz nauczanie zdalne.

Uczniowie prezentują na scenie okolicznościowy program artystyczny.
Uczniowie prezentują na scenie okolicznościowy program artystyczny.
Występ mażoretek współpracujących z Młodzieżową Orkiestrą Dętą w Kleszczowie.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Kleszczowie.
Pokaz akrobatyczny Gabrysi - utalentowanej czwartoklasistki.
Pokaz układu taneczno-akrobatycznego w wykonaniu uczennic.

Zdarzenia z życia szkoły były przeplatane wywiadami z publicznością, wspomnieniami pani Danuty Kuc, piosenką Ballada o Starym Doktorze, popisem akrobatycznym, tańcem nowoczesnym, występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej i mażoretek oraz filmikiem ukazującym w zabawny sposób lekcję zdalną.

Punktem kulminacyjnym programu była pantomima ukazująca działalność wychowawczą Janusza Korczaka oraz ostatnią drogę pedagoga i jego podopiecznych do obozu w Treblince. Dramatyzmowi i patosu scenie dodały: muzyka Michała Lorenca (Taniec Eleny z filmu Bandyta w reż. M. Dejczera), efekty dźwiękowe (tupot wojskowych butów, wybuchy, krzyki żołnierzy), gra na skrzypcach oraz sugestywna gra aktorska uczniów i pana Mateusza Ochockiego, który wcielił się w rolę Janusza Korczaka.

Pantomima ukazująca działalność wychowawczą Janusza Korczaka oraz ostatnią drogę pedagoga i jego podopiecznych.
Pantomima ukazująca działalność wychowawczą Janusza Korczaka oraz ostatnią drogę pedagoga i jego podopiecznych.
Pantomima ukazująca działalność wychowawczą Janusza Korczaka oraz ostatnią drogę pedagoga i jego podopiecznych.
Pantomima ukazująca działalność wychowawczą Janusza Korczaka oraz ostatnią drogę pedagoga i jego podopiecznych.
Pantomima ukazująca działalność wychowawczą Janusza Korczaka oraz ostatnią drogę pedagoga i jego podopiecznych.
Pantomima ukazująca działalność wychowawczą Janusza Korczaka oraz ostatnią drogę pedagoga i jego podopiecznych.
Pantomima ukazująca działalność wychowawczą Janusza Korczaka oraz ostatnią drogę pedagoga i jego podopiecznych.
Uczniowie uczestniczący w montażu słowno-muzycznym stoją na scenie
Uczeń śpiewa
Uczniowie uczestniczący w montażu słowno-muzycznym stoją na scenie

Przygotowany program artystyczny dopełniała prezentacja multimedialna, w trakcie której były wyświetlane zdjęcia z wydarzeń wspominanych podczas gali. Oprawę audiowizualną oraz muzyczną zapewnili p. Krzysztof Kątny i p. Sławomir Szafrański. Choreografię opracowały: Wioleta Cybis i Patrycja Bukowy.

Część oficjalną zamknęły przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrali: Kurator Oświaty w Łodzi – Waldemar Flajszer oraz dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim – Tomasz Trzaskacz, wójt gminy Kleszczów – Sławomir Chojnowski, przewodnicząca Rady Gminy Kleszczów – Katarzyna Biegała, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie – Barbara Sochal, wiceprzewodniczący rady rodziców – Karol Jakubik, prezes zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów – Ryszard Ptak oraz dr n. med. Małgorzata Ochocka – babcia jednej z naszych uczennic.

Głos zabrali: Kurator Oświaty w Łodzi- Waldemar Flajszer oraz dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim – Tomasz Trzaskacz
Przemówienie wójta gminy Kleszczów
Przemówienie przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie
Wystąpienie wiceprzewodniczącego Rady Rodziców
Wystąpienie Prezesa Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wystąpienie babci jednej z uczennic

Pani Barbara Sochal podczas swojego wystąpienia wręczyła podziękowania za upowszechnianie idei i myśli pedagogicznej oraz propagowanie dorobku literackiego Janusza Korczaka. Pamiątkowe dyplomy oraz dzieła naszego patrona otrzymały: pani dyrektor – Mariola Świderska- Kulka oraz Danuta Kuc, Renata Frach, Katarzyna Skurkiewicz i Justyna Klimczyk.

Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie przekazała na ręce pani dyrektor publikacje.
Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie podziękowała za współpracę i wyróżnienie najbardziej zaangażowanych nauczycieli naszej szkoły.
Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie podziękowała za współpracę i wyróżnienie najbardziej zaangażowanych nauczycieli naszej szkoły.

Zwieńczeniem uroczystości były życzenia składane indywidualnie przez zaproszonych gości na ręce pani dyrektor, słodki poczęstunek – ogromny jubileuszowy tort oraz wspólnie zaśpiewane szkole „Sto lat”.

Składanie życzeń i gratulacji oraz wręczanie kwiatów i upominków przez zaproszonych gości na ręce pani dyrektor.
Składanie życzeń i gratulacji oraz wręczanie kwiatów i upominków przez zaproszonych gości na ręce pani dyrektor.
Jubileuszowy tort.
Społeczność szkoły oraz zaproszeni goście zaśpiewali szkole „Sto lat”

Po oficjalnej części uroczystości przybyli goście mogli obejrzeć umieszczone na szkolnym korytarzu okolicznościowe wystawy prac uczniowskich, kroniki szkolne, archiwalne dokumenty, ekspozycje prezentujące kierowników i dyrektorów szkoły, osiągnięcia uczniów – absolwentów oraz nauczycieli (Katarzyny Skurkiewicz i Justyny Klimczyk), a także wpisać się do pamiątkowej księgi. Wystawy i ekspozycje przygotował zespół nauczycieli w składzie: Joanna Mądrzyk, Bożena Zatorska, Agnieszka Retkiewicz, Renata Skalska, Joanna Chrostowska. Ekspozycję Sportowa Aleja Gwiazd przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego: Iwona Chojnowska, Michał Kowalski i Łukasz Mantyk, natomiast wystawę prac konkursowych Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat  wychowawcy świetlicy pod kierunkiem  Agnieszki Szczęsnej.

Za dokumentację fotograficzną jubileuszowej uroczystości byli odpowiedzialni: Mariusz Mieszała i Bożena Zatorska.

ściana poświęcona patronowi szkoły - Januszowi Korczakowi z jego portretem.
Wystawa kronik na szkolnym korytarzu.
Dokumenty z 2002 r. potwierdzające nadanie imienia i sztandaru szkole.
Okolicznościowa wystawa na szkolnym korytarzu poświęcona kierownikom i dyrektorom szkoły
Okolicznościowa wystawa na szkolnym korytarzu poświęcona Wiesławowi Grzegorczykowi – kierownikowi szkoły w l. 1962-1973.
Okolicznościowa wystawa na szkolnym korytarzu poświęcona Wiesławowi Grzegorczykowi – kierownikowi szkoły w l. 1962-1973.
Okolicznościowa wystawa na szkolnym korytarzu poświęcona uczniom, którzy osiągnęli sukcesy w sporcie.
Okolicznościowa wystawa na szkolnym korytarzu prezentująca dorobek publicystyczny i sukcesy zawodowe dwóch nauczycielek pracujących w naszej szkole.
Wystawa prac uczniów zgłoszonych do Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Mimo iż uroczyste obchody 20-lecia są już wspomnieniem, jednak atmosfera radości i świętowania będzie nam towarzyszyć do końca roku kalendarzowego.

Opracowała: Bożena Zatorska