SPRAWOZDANIE z jubileuszowego XV EKOLOGICZNEGO RAJDU „BARBÓRKA w Kleszczowie”

Szkolne Koło PTSM w XX rocznicę działalności przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie zorganizowało jubileuszowy XV Ekologiczny Rajd „BARBÓRKA  w Kleszczowie”.

Tegoroczna edycja rajdu z powodu pandemii koronawirusa była nietypowa, miała bowiem  indywidualno – rodzinny charakter i była skierowana do wszystkich uczniów naszej szkoły.

Program imprezy przewidywał, że w dniach 4-15 grudnia 2020r. odbędą się:

 • Indywidualne/rodzinne wycieczki piesze po gminie Kleszczów;
 • Konkurs: Walory krajoznawczo-turystyczne gminy Kleszczów.

W ramach konkursu uczniowie indywidualnie lub rodzinnie, pod opieką rodzica/ów lub opiekuna/ów mieli:

 • Udać się na piszą/e wycieczkę/i w miejsce/a na terenie gminy Kleszczów o dużych walorach krajoznawczo-turystycznych;
 • Wykonać zdjęcie pokazujące to miejsce i jednocześnie dokumentujące pobyt ucznia w tym miejscu;
 • Podpisać zdjęcie, podać datę jego wykonania i krótko opisać walory krajoznawczo-turystyczne odwiedzonego i sfotografowanego miejsca;
 • Zbiór zdjęć z opisami przesłać mailem na adres opiekuna Szkolnego koła PTSM w terminie do 16.12.2020r.

Przedsięwzięcie to miało na celu:

 • Poznanie i promowanie walorów krajoznawczo-turystycznych gminy Kleszczów;
 • Promowanie zdrowego stylu życia poprzez propagowanie aktywności ruchowej  i rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczniów zgodnie z założeniami programu Szkół Promujących Zdrowie;
 • Wzbogacanie wiedzy o ekologii i regionie;
 • Poznanie kleszczowskiego, silnie przekształconego przez człowieka krajobrazu; 
 • Popularyzację Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jako organizacji umożliwiającej tanie i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz poznawanie  regionu;

Sprawozdania w wyznaczonym terminie przysłało tylko dwoje uczniów zostając laureatami konkursu Walory krajoznawczo – turystyczne gminy Kleszczów:

 • Nadia Perońska z klasy IVb – I miejsce w kategorii klas IV-VI
 • Bartosz Cieślak z klasy VIId – I miejsce w kategorii klas VII-VIII

Nadia odkryła, zdobyła i opisała najwyższe, naturalne wzniesienie w naszej gminie, czyli Górę Łuszczanowską 243,5 m n.p.m. zwaną potocznie Górką Pepcią.

Natomiast Bartosz odwiedził, poznał i opisał najważniejszą ekologiczną perełkę naszej gminy, czyli  Rezerwat Przyrody Łuszczanowice chroniący las jodłowy naturalnego pochodzenia.

Drodzy uczniowie i szanowni rodzice, miłośnicy pieszych wędrówek i aktywnego spędzania czasu wolnego… to  nie koniec indywidualno-rodzinnego Rajdu i jego sprawozdania ponieważ… przedłużamy czas trwania  XV Ekologicznego Rajdu „Barbórka w Kleszczowie” do końca ferii zimowych, czyli do 17 stycznia 2020r.

Wiemy, że wielu z Was było zainteresowanych pieszymi wędrówkami i odwiedzaniem miejsc o dużych walorach krajoznawczo-turystycznych naszej gminy, ale z powodu nawału zajęć związanych z edukacją zdalną i utrudnień związanych z obostrzeniami w związku z pandemią koronawirusa nie udało się Wam tego dokonać.

Zachęcamywięc serdecznie jeszcze raz wszystkich uczniów i ich rodziny do podjęcia tego turystycznego wyzwania podczas przerwy świątecznej i ferii zimowych. Spędźmy czas wolny zdrowo, ciekawie i aktywnie. Niech ruch na świeżym powietrzu służy budowaniu odporności organizmów i regenerowaniu sił fizycznych i psychicznych. Wspólnie poszerzajmy wiedzę, rozwijajmy zainteresowania i pasje. Poznawajmy, podziwiajmy i promujmy naszą gminę.

Przypominam o obowiązkach uczestników rajdu:

 • Przestrzegać zasad ruchu drogowego m.in. posiadać odblaski,
 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i aktualnych ograniczeń w związku z koronawirusem

U W A G A: Za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników rajdu odpowiadają rodzice.

Do 18 stycznia 2020r czekam na maile ze sprawozdaniami [email protected]

Życzę miłego rodzinnego wędrowania
Z turystycznym pozdrowieniem
opiekun SK PTSM
Agnieszka Szczęsna

Chłopiec przy tablicy Rezerwat Przyrody Łuszczanowice
Dziewczynka w lesie z psem