Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października na całym świecie obchodzony jest Dzień Zdrowia Psychicznego. Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła postanowiła w sposób szczególny zaakcentować ten dzień. Członkowie zespołu terapeutyczno- pedagogicznego zaplanowali działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego, zwrócenie uwagi na problemy natury psychicznej oraz wskazanie potrzebującym rozwiązań.

W związku z tym na terenie naszej placówki:

  • odbyły się warsztaty profilaktyczno- muzyczne dla uczniów klas VI-VIII pt. „Droga donikąd” prowadzone przez gitarzystę basowego Grzegorza Stępnia, który w czasie występu zaprezentował swoją twórczość muzyczną, ale również przeprowadził warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków, telefonów, Internetu i e-papierosów oraz zwrócił uwagę na kulturę wypowiedzi młodych ludzi, uświadomił zgromadzonym, że w życiu nie jest najważniejsze to, w jaki sposób postrzegają nas inni, warto być sobą nie podążając ślepo za trendami, wyzwaniami z tik toka. warto rozwijać swoje pasje, zainteresowanie, czynić dobra dla siebie i innych.
  • w klasach VII- VIII odbyły się zajęcia z psychologiem szkolnym na temat depresji
  • pedagog szkolny przeprowadził zajęcia warsztatowe na następujące tematy: w klasach VI na temat stresu, klasy IV- V- agresja i przemoc, uczniowie klas II- III uczestniczyli w lekcjach z zakresu komunikacji oraz konstruktywnego sposobu rozwiązywania konfliktów,
  • nauczyciel współorganizujący p. Soska wykonała gazetkę ścienną pod hasłem „Dzień zdrowia psychicznego”,
  • w czasie zebrania z rodzicami członkowie zespołu terapeutyczno- pedagogicznego rozdawali rodzicom ulotki na temat tego, w jaki sposób wspierać swoje dziecko, jak rozmawiać z nastolatkiem,
  • z inicjatywy zespołu wszyscy nauczyciele zrezygnowali w tym dniu z odpytywania oraz przeprowadzenia kartkówek,
  • poproszono również uczniów, aby przesłali organizatorom obchodów zdjęcia pokazujące ich propozycje dbania o zdrowie psychiczne.

Zespół Terapeutyczno-Pedagogiczny