Historia szkoły

Z kart kroniki…

Cennym źródłem informacji na temat historii szkoły w Kleszczowie jest kronika redagowana przez Wiesława Grzegorczyka – nauczyciela wychowania fizycznego oraz kierownika szkoły w latach 1962-1973. Nie znał on jednak historii szkoły od chwili jej powstania, a chcąc być wiarygodnym ograniczył się do podania znanych sobie szczegółów z lat 30-tych minionego wieku.

Pisze on, iż w 1932r. W Kleszczowie istniała szkoła jednoklasowa, w której pracował jeden nauczyciel – Cyryl Marcinkowski. W oddalonym o 1,5 km Kucowie istniała natomiast szkoła dwuklasowa, której kierownikiem był p. Otocki, nauczycielką Helena Grzegorczyk (matka W. Grzegorczyka), która na własną prośbę została przeniesiona w 1936r. Do Kleszczowa.

We wrześniu 1939r. Nastąpiło zamknięcie wymienionych szkół. Nasz region znalazł się wówczas pod okupacją hitlerowską, która oznaczała koniec nauczania i polskości. Przebywająca w Kleszczowie Helena Grzegorczyk próbuje organizować tajne nauczanie. Ona to również w 1944r., gdy wojna dobiega końca, wraz z Apolonią Rogaczewską podejmuje się reorganizacji szkoły. Klasy powstają w budynku późniejszego Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Dzieci uczą się z polskich książek, odgrzebanych na strychu gminy, siedząc po czworo w ławkach.. Na zajęciach realizuje się program klas I – V.

historiaW 1945r. Kierownikiem zostaje Józef Szymczak. Na jego prośbę w 1946r. następuje “zjednoczenie” szkół Kuców-Kleszczów z kierownictwem w Kleszczowie. W 1960r. umiera w szpitalu dotychczasowy kierownik, na jego miejsce zostaje powołana żona – Stanisława Szymczak, która po dwóch latach odchodzi na emeryturę.

Od września 1962r. nowym kierownikiem szkoły zostaje mianowany właśnie Wiesław Grzegorczyk. Będąc nauczycielem Wychowania fizycznego marzył “by sport zmienił te dzieci na lepsze, by dał im radość życia, sprawność fizyczną i inne walory zdrowotno-wychowawcze.”

historia1Efektem jego pracy są sportowe osiągnięcia uczniów. Oto niektóre:

  • 1962r. – szkoła w Kleszczowie zdobyła I miejsce w ogólnej punktacji podczas zawodów sportowych przeprowadzonych w tym roku na szczeblu powiatu bełchatowskiego (piłka ręczna dziewcząt – II miejsce w powiecie, sztafeta chłopców – II miejsce, łucznictwo dziewcząt i chłopców – II miejsce itd.);
  • październik 1963r. – kleszczowska reprezentacja w czwórboju zdobyła tytuł mistrza powiatu;
  • 1964r. – dzieci z Kleszczowa zajęły I miejsce w województwie w ilości zdobytych odznak sportowych;
  • 1969r. – w biegu na nartach na 1500m chłopcy zajęli I miejsce w województwie.

Sukcesami poszczycić się też może działająca ówcześnie w szkole 13 Drużyna harcerska im. Janusza Kusocińskiego prowadzona przez druha Wiesława Grzegorczyka. W latach 1959-1962 należy ona do najlepszych w powiecie. Zespół artystyczny tej drużyny na festiwalu harcerskich zespołów artystycznych w 1961r. uplasował się w pierwszej trójce powiatu. Również drużynowi sportowcy pokonali 30 drużyn powiatu i zdobyli zwycięskie miejsce w czwórboju o “brązowe kolce”. Podobnych sukcesów było wiele.

historia2Od września 1966r. na skutek reformy szkolnictwa wprowadzona zostaje 8-klasowa szkoła podstawowa. W szkole w Kleszczowie w bardzo trudnych warunkach lokalowych (“w dwóch walących się budynkach oddalonych od siebie o 1000 metrów”) uczy się 160 uczniów. W Kleszczowie uczyły się dzieci młodsze – Klasy I-V, natomiast do Kucowa uczęszczały starsze z klas VI-VIII. Nauczyciele “biegali od budynku do budynku z pomocami naukowymi pod pachą i marzyli o nowej szkole”, choć termin rozpoczęcia jej budowy przesuwano od 10 lat.

Decyzję o budowie nowej szkoły podjęto dopiero w 1968r. Uroczyste przekazanie do użytku nowego budynku szkolnego miało miejsce 26 października 1969r. Szkoła została wyposażona w nowy sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne, centralne ogrzewanie, 2 pracownie: fizyko-chemiczną i zajęć plastyczno-technicznych oraz zastępczą salę gimnastyczną z natryskami.

Od września1973r. po zmianach w oświacie, na terenie gminy Kleszczów powstała Zbiorcza Szkoła Gminna w Kleszczowie i Szkoła Zbiorcza w Łękińsku. Pozostałe 8-klasowe szkoły na naszym terenie uległy likwidacji, pozostały one jedynie jako szkoły filialne Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kleszczowie o klasach I-IV. Takich punktów filialnych było 8: w Dębinie, Antoniówce, Żłobnicy, Faustynowie, Wolicy, Piaskach, Rogowcu i Łuszczanowicach. Na skutek dowożenia dzieci liczba uczniów w kleszczowskiej podstawówce zwiększyła się do 255, jak podaje ówczesna dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej mgr Danuta Orłowska, pozostająca na dyrektorskim stanowisku w tej szkole do 30 czerwca 1991r.

Zbiorcza Szkoła Gminna posiadała dużo lepsze wyposażenie niż pozostałe szkoły w gminie – była szkoła 8-klasową, posiadającą dwie ostatnie klasy uzawodowione (dzieci z tych klas przygotowały się do zawodu rolnika).

Od 1 września 1991r. do 31 czerwca 1994r. funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Kleszczowie pełni mgr Gabriela Gąsowska. W tym czasie z funduszu gminnego samorządu wybudowana została sala gimnastyczna (oddana do użytku 1 września 1993r.) oraz dobudowano nową część szkoły. Wykonawcą prac związanych z budową była Kopalnia Węgla Brunatnego “Bełchatów”.

Od 1 września 1994r. do 31 sierpnia 2004r. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kleszczowie był mgr Ryszard Ciągło, który w pierwszym roku pełnienia swojej funkcji przyjął oddany do użytku nowy gmach szkoły, a w następnych latach zadbał o jego wyposażenie.

Reforma oświaty obowiązująca od września 1999r. wprowadziła zmiany organizacyjne w szkolnictwie. Szkoła podstawowa stała się szkoła 6-klasową. Po jej ukończeniu uczniowie zobowiązani są do kontynuowania nauki w 3-letnim gimnazjum. Od tego czasu w naszej gminie szkoła podstawowa i gimnazjum funkcjonują w jednym budynku, ale jako dwie odrębne placówki.

nadanieimienia221 marca 2002r. społeczność szkoły podstawowej w demokratycznych wyborach wyłoniła swojego patrona. Został nim Janusz Korczak.

20 czerwca 2002r. odbyła się uroczystość nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Kleszczowie.

0d października 2004r. obowiązki dyrektora pełniła mgr Ewa Stawiak-Kołba, która w kwietniu 2005r. w wyniku konkursu wyłoniona została na stanowisko dyrektora szkoły.

Od 10 stycznia 2005r. nasza szkoła  jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Od września 2009r. szkoła gimnazjalna funkcjonuje w budynku kompleksu sportowo-dydaktycznego SOLPARK.

1 września 2014r. stanowisko dyrektora szkoły objęła Mariola Świderska-Kulka.