Klasy I w „tekturowym świecie”

Sprawozdanie z realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie”

W roku szkolnym 2022/2023 klasy pierwsze uczestniczyły w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie”,  w ramach którego uczniowie systematycznie wykonywali prace plastyczno-techniczne z użyciem materiałów takich jak: tektura, gazety, bibuła, itp. Ideą projektu był nie tylko rozwój umiejętności manualnych i wyobraźni plastycznej, ale przede wszystkim promowanie postawy proekologicznej wśród uczniów poprzez wykorzystywanie makulatury do tworzenia różnorodnych prac i dekoracji. Obie klasy oraz szkoła uzyskały certyfikat uczestnictwa. Najwspanialszą nagrodą jednak była niesamowita zabawa, jaka towarzyszyła uczniom podczas realizacji różnorodnych zadań z projektu.  Były to m.in.: klasowa fotobudka, tekturowe zwierzątka, zakładki do książek, gazetowy alfabet, piramida żywienia stworzona z wycinków z gazet, papierowe czapki i samoloty, prace malowane na gazecie i ręcznikach papierowych, projektowanie ubrań, piękne wachlarze dla mam i wiele innych.  Niesamowitą frajdę sprawiły dzieciom ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe z wykorzystaniem gazet. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie uczniowie dowiedzieli się, że ekologia nie musi być nudna. Wystarczy odrobina wyobraźni…

Wychowawczynie klas pierwszych
Anna Parada
Aleksandra Kusiak