Kreatywna edukacja z długopisami 3D

W dniu 11 marca 2024r., uczniowie klasy 1b, podczas zajęć edukacji plastycznej, korzystali z długopisów 3D. Dzieci wykonywały kwiaty, serduszka, ale także samodzielnie wybrane wzory, oraz  różne napisy. Wykorzystanie długopisów 3D, okazało się niezwykle interesującym doświadczeniem dla pierwszoklasistów. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem i dziecięcą radością podejmowali działalność podczas edukacji plastycznej. Stosowanie w dydaktyce metod i form z kręgu pedagogiki zabawy, stanowi niezmiennie ważny element lekcji dedykowanych uczniom w młodszym wieku szkolnym. Warto zaznaczyć, że wszelkie działania edukacyjne z użyciem długopisów 3D, wspierają wszechstronny rozwój każdego dziecka. Ponadto z pewnością podnoszą atrakcyjność zajęć, ćwiczą logiczne myślenie, kreatywność, wspomagają aktywność motoryczną oraz usprawniają koncentrację i uwagę. Dzieci zadowolone z efektów swojej pracy, dumnie prezentowały je podczas przerw międzylekcyjnych koleżankom i kolegom z klas I-III.  Najlepszą ewaluacją zajęć, były pytania uczniów, kiedy nastąpią kolejne lekcje w takiej formie. W głowach dzieci zrodziły się bowiem projekty i plany na następne, bardziej skomplikowane dzieła, które chciałyby stworzyć.
Podsumowując, wykorzystanie długopisów 3D podczas zajęć, było strzałem w dziesiątkę a  w społeczności klasy Ib, zbudowano klimat służący rozwojowi nowych kompetencji, co stanowi niezwykle budujące doświadczenie.

Ewa Stawiak-Kołba
Wychowawca klasy Ib