O historii fotografii w klasie Ib

W miesiącu kwietniu uczniowie klasy Ib, zapoznali się z teorią dotyczącą pierwowzoru aparatu fotograficznego. Wykonali także prostą camerę obscura  z papierowych rolek oraz kalki. Przyrząd posłużył do doświadczeń, bowiem dzięki niemu dzieci mogły cieszyć się widokiem odwróconego obrazu, rzucanego na kalkę. Temat okazał się interesujący dla uczniów, dlatego też, postanowiono go jeszcze rozwinąć. W dniu 26 kwietnia 2024r., w odpowiedzi na zaproszenie społeczności klasy Ib, gościliśmy na zajęciach p. Dariusza Bujacza, dziadziusia uczennicy Alicji, który poprowadził lekcję na temat historii fotografii. Uczniowie zadawali wiele pytań dotyczących tematu spotkania, dzięki czemu poszerzyli swoją wiedzę. Zajęcia składały się zarówno z części teoretycznej, jak i z zajęć praktycznych. Wsparciem procesu dydaktycznego był pokaz działania aparatu altanowego, który zachwycił uczniów.  Wszystkie dzieci z dużym zainteresowaniem obserwowały,  w jaki sposób powstaje odwrócony obraz.

Zajęcia okazały się niezwykle interesujące dla uczniów, którzy z dużym zaangażowaniem w nich uczestniczyli. Dodatkową niespodzianką dla uczniów był słodki upominek.

W ramach wdzięczności, dzieci przekazały na ręce gościa specjalny dyplom.

Składamy serdeczne podziękowania dla p. Dariusza Bujacza, za przyjęcie naszego zaproszenia oraz przeprowadzenie interesujących zajęć, uatrakcyjniających proces dydaktyczny uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Ewa Stawiak-Kołba
Wychowawca klasy Ib