Mają zielone pojęcie

W roku szkolnym 2020/ 2021 uczniowie klasy VI a i VI d uczestniczyli w innowacji pedagogicznej pt. Mieć zielone pojęcie. Podczas lekcji języka polskiego i na zajęciach koła polonistycznego poznawali znaczenia związków wyrazowych i uczyli się je stosować w różnych sytuacjach. Owocem ich pracy są liczne zadania, ćwiczenia oraz rebusy. Kilka z nich prezentujemy poniżej.

Katarzyna Skurkiewicz