Model jaskini krasowej w wykonaniu uczniów klas 5-tych

W ramach lekcji geografii chętni uczniowie klas 5-tych wykonali dowolną techniką model jaskini krasowej. Model pokazuje wnętrze jaskini krasowej gdzie możemy zobaczyć poszczególne formy krasu oraz nacieki. Z dużą dokładnością zaznaczone zostały stalaktyty, stalagmity oraz stalagnaty.

Anna Tatara