„Najładniejsza dekoracja świąteczna sali lekcyjnej”

Przed świętami Bożego Narodzenia, wśród zgłoszonych klas IV-VIII odbył się konkurs na najpiękniej udekorowaną salę lekcyjną. Konkurs miał na celu uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne, motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy oraz stworzenie przyjemnej, świątecznej atmosfery w szkole.

Wykonane przez uczniów ozdoby były niezwykle pomysłowe, dlatego trudno było wyłonić zwycięzcę. Nagrodą główną dla wygranej klasy (VIc) była ufundowana przez Radę Rodziców pizza. Ze względu na wysoki poziom konkurencji zdecydowano także o wyznaczeniu dwóch dodatkowych nagród – pizzerinek dla klas IVb oraz Vb, ufundowane przez sklep Lewiatan w Kleszczowie.

Uczniowie zwycięskich klas częstowali się pizzą i pizzerinkami w dniu 13 lutego. Było to połączone ze świętowaniem Międzynarodowego Dnia Pizzy oraz ostatnim dniem karnawału.

Samorząd Uczniowski
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Rada Rodziców