NARODOWE CZYTANIE 2023

Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej lekturą 12. odsłony Narodowego Czytania. 

Już po raz kolejny w dniu 8.09.2023r. zostaliśmy zaproszeni przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleszczowie do wzięcia udziału w akcji. Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

Do udziału w tegorocznej akcji zachęcały słowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy: „To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. (…) Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek przy polskim stole. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu.”

Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. I żeby, zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego czynu, powieść Orzeszkowej jeszcze bardziej umocniła przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności – dodał Prezydent.

Naszą szkołę podczas tegorocznej akcji reprezentowali uczniowie klas siódmych i ósmych wraz z polonistkami- p. Renatą Frach,  p. Agnieszką Gos- Stacherską i p.Danutą Kuc.  Spotkanie było niezwykle sympatyczne. W auli Solparku wysłuchaliśmy kilku wspaniałych fragmentów dzieła E. Orzeszkowej.  Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe egzemplarze lektury tegorocznej edycji.  

Gminnej Bibliotece Publicznej w Kleszczowie dziękujemy za zaproszenie, udaną współpracę i doskonałą organizację wydarzenia.