Ogólnopolska OLIMPIADA BIOLOGICZNA JUNIORÓW

W piątek, 15.12.2023 r. uczniowie klas 7 i 8 mieli szansę sprawdzić swoją wiedzę biologiczną biorąc udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Biologicznej Juniorów.
Zakres materiału, jaki same pytania były trudne, wymagały wiedzy nie tylko podstawowej ale również tej, wyniesionej spoza lekcji biologii.
Głównymi celami Olimpiady Wiedzy Biologicznej Juniorów są:

  • Promowanie uczniów uzdolnionych w zakresie nauk biologicznych.
  • Rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, a w szczególności biologii.
  • Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.
  • Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
  • Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
  • Zwrócenie uwagi na ciekawe i ponadczasowe problemy biologii.

Organizatorami Olimpiady byli: Śląski Uniwersytet Medyczny Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Fundacja Oświatowa szkoła jak Dom.
Do etapu rejonowego przeszło 3 uczniów: Filip Kierasiński, Nikola Bednarczuk oraz Magdalena Mielczarek.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy😊
M. Staryga