Ogólnopolski projekt “Mistrzyni Szymborska”- podsumowanie działań

Nasza szkoła w roku tym roku szkolnym wzięła udział w ogólnopolskim projekcie “Mistrzyni Szymborska” zorganizowanym w 100-lecie urodzin poetki- Wisławy Szymborskiej, które Noblistka obchodziłaby 2 lipca. Mieliśmy wielką przyjemność wziąć udział w inicjatywie, która do wspólnych działań zaangażowała wiele szkół.

Udział w tym wydarzeniu przybliżył uczniom naszej szkoły sylwetkę polskiej noblistki. Mogli nie tylko poznawać jej utwory, ale również dokonać ich interpretacji za pomocą m.in. plastycznych środków wyrazu. Jednym z nich jest przekład intersemiotyczny – doskonała metoda pracy z utworem literackim.  W tej formie, na zajęciach koła plastycznego pod kierunkiem p. B. Gajzler oraz na lekcjach języka polskiego i zajęciach koła języka polskiego w klasach 7b, 5c i 4c, powstały obrazy Poetki oraz ilustracje do ulubionych cytatów lub fragmentów wybranych wierszy. Uczniowie świetnie poradzili sobie z tymi zadaniami. Wykazali się ogromnym talentem, ale również wrażliwością na dzieła poetyckie. Efekty tych prac zostały przedstawione w gazetce poświęconej projektowi i można było podziwiać je w szkolnym holu. Na drugim piętrze, również formie gazetki, prezentowane były także najsłynniejsze utwory w tym: “Kot w pustym mieszkaniu”, “Chmury”, “Muzeum” i wiele innych.  Do zadań projektu zaliczyć można również czytanie utworów poetki przez uczniów klasy 8b w szkolnej bibliotece, która również włączyła się do akcji, udostępniając tomiki wierszy, a także przygotowała gazetkę z tej okazji.   Ponadto uczniowie klasy 7a, podczas lekcji języka polskiego, interpretowali jeden z najsłynniejszych utworów pt. “Nic dwa razy”. Podczas lekcji towarzyszyła im piosenka znanej piosenkarki- Sanah, którą chętnie nucili. Pomogło im to z pewnością w pamięciowym opanowaniu tekstu, który bez wątpienia zapamiętają na długo.  Utwory Mistrzyni Szymborskiej kryją w sobie uniwersalny przekaz. Poruszają tematykę ludzkiej egzystencji, miłości czy przyjaźni.  Udział w tej zacnej akcji i wymienione wyżej działania były doskonałym sposobem na uczczenie rocznicy urodzin wybitnej, polskiej Poetki.

Agnieszka Gos-Stacherska
Aleksandra Gorzelak-Dylak