Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego EDI Panda z historii

Konkurs Panda 2022 został przeprowadzony wśród uczniów szkół podstawowych. Każdy test składał się z 30 pytań. Do każdego pytania podane były cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden był prawidłowy.

W konkursie wzięło udział 28 uczniów z naszej szkoły. Najlepsze wyniki w skali kraju uzyskali:

  • Paweł Kaczmarczyk (kl. 8b) – 9 miejsce (dyplom wyróżnienia)
  • Juliusz Mądrzyk (kl. 7a) – 13 miejsce
  • Samuel Skurkiewicz (kl. 48) – 17 miejsce
  • Jakub Nowakowski (kl. 8b) – 19 miejsce
  • Franciszek Skurkiewicz (kl. 5a) – 20 miejsce

Serdecznie gratulujemy!