POMOC DLA WIKTORII

“Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał  i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”

Janusz Korczak

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego, rusza III edycja akcji charytatywnej „Pomoc dla Wiktorii”, realizowanej w ramach działalności szkolnego wolontariatu. Pragniemy kolejny raz nieść pomoc potrzebującej osobie. I tym razem zachęcamy do zbiórki nakrętek na rzecz Wiktorii, która urodziła się z rozszczepem kręgosłupa oraz przepukliną oponowo-rdzeniową. Można pomóc Wikusi zbierając dla niej plastikowe nakrętki, które należy przekazać wychowawcom poszczególnych klas. Na koniec każdego miesiąca, nakrętki będą odbierane przez członków szkolnego koła wolontariatu i przekazywane koordynatorowi akcji.

W roku szkolnym 2019/2020 w ramach akcji charytatywnej „Pomoc dla Wiktorii”, zebraliśmy 400 kilogramów plastikowych nakrętek, które przekazaliśmy rodzicom dziewczynki. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na działania wspierające rozwój i usprawnianie Wiktorii.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i kolejny raz zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu.

Koordynator akcji
Ewa Stawiak-Kołba
Wychowawca klasy Ib