POMOC DLA WIKTORII

„Szkoła zarówno uczy i wychowuje – […],
winna być kuźnicą, gdzie wykuwają się najświętsze hasła […] ,
 ona najgłośniej wołać winna o prawa człowieka”.

                                                                                      Janusz Korczak

Wiktoria

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego, rusza V edycja akcji charytatywnej, której celem jest pomoc  na rzecz Wiktorii Kułak, która urodziła się z rozszczepem kręgosłupa oraz przepukliną rdzeniowo-oponową. Dziewczynka przeszła już wiele operacji i nadal dzielnie walczy  o swoją sprawność. Potrzebuje systematycznego, wielospecjalistycznego wsparcia.
W sierpniu i wrześniu uczestniczyła w turnusach rehabilitacyjnych. Z tego powodu z małym opóźnieniem, ale też wielką nadzieją na lepszą sprawność, rozpocznie nowy rok szkolny w klasie czwartej. Warto nadmienić, że rehabilitacja turnusowa oraz determinacja Wikuni i jej mamy, przynoszą wymierne  efekty. Dziewczynka znowu zaczyna chodzić i jest szansa, że w szkole nie będzie potrzebowała wózka aktywnego. To bardzo obiecująca perspektywa.
W związku z tym, kolejny raz prosimy społeczność szkolną o wsparcie akcji charytatywnej, poprzez zbiórkę plastikowych nakrętek. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na rehabilitację i dalsze usprawnianie dziewczynki, która dzielnie walczy o samodzielność.
Akcja prowadzona jest w ramach szkolnego koła wolontariatu.

Zachęcamy do systematycznego gromadzenia plastikowych nakrętek.

Wiktoria siedzi na ławce

Ewa Stawiak-Kołba
Koordynator przedsięwzięcia
Wychowawca klasy IIIb