POMOC DLA WIKTORII

“Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
ale po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,
ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”

                                                                                     Janusz Korczak

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego, rusza II edycja akcji charytatywnej „Pomoc dla Wiktorii”, realizowanej w ramach działalności szkolnego wolontariatu. Pragniemy kolejny raz nieść pomoc potrzebującej osobie. I tym razem zachęcamy do zbiórki nakrętek na rzecz Wiktorii, która urodziła się z rozszczepem kręgosłupa oraz przepukliną oponowo-rdzeniową. Można pomóc Wikusi zbierając dla niej plastikowe nakrętki. Plakat informacyjny dostępny jest u wychowawców poszczególnych klas.

Nakrętki przynosimy do sali nr 8.

Zachęcamy serdecznie do  udziału  w przedsięwzięciu.

Koordynator akcji
Ewa Stawiak-Kołba
Wychowawca klasy III

Komentarze są wyłączone.