Projekt edukacyjno – wychowawczy “Znam i promuję w fotografii walory krajoznawczo – turystyczne naszej gminy”

Zapraszamy wszystkich Uczniów zrzeszonych w Szkolnym Kole PTSM do udziału w projekcie fotograficznym. Szczegóły i warunki uczestnictwa znajdziecie w poniższym regulaminie projektu.

Czekamy na Wasze zdjęcia!
Opiekunowie Szkolnego Koła PTSM

REGULAMIN

Cel Projektu: Projekt ma na celu promowanie uroków krajoznawczo-turystycznych naszej gminy poprzez obiektyw aparatu fotograficznego. Chcemy, aby uczniowie odkrywali piękno otaczającego środowiska i dzielili się swoimi spostrzeżeniami z innymi.

Regulamin Uczestnictwa:

 1. Uczestnicy:
  • Projekt skierowany jest do członków Szkolnego Koła PTSM.
  • Każdy uczestnik może przesłać w półroczu maksymalnie 3 wykonane własnoręcznie fotografie  promujące walory krajoznawczo – turystyczne jednego miejsca w naszej gminy. Na co najmniej 1 zdjęciu powinien być jego autor (selfie) celem potwierdzenia, że osobiście podziwiał fotografowane miejsce.
 2. Temat:
  • Fotografie powinny przedstawiać walory krajoznawczo – turystyczne naszej gminy. Mogą to być pomniki, uroki przyrody, zabytki, czy inne ciekawe miejsca w gminie Kleszczów.
 3. Terminy:
  • Zgłoszenia przyjmowane będą cały rok szkolny, tj. do 10 czerwca 2024 r.
 4. Zgłaszanie prac:
  • Fotografie należy przesyłać drogą mailową na adres
   [email protected]
  • W temacie wiadomości należy wpisać:  „Projekt Fotograficzny”.
  • W treści maila podaj imię, nazwisko, klasę oraz położenie sfotografowanego miejsca, jego krótki opis i uzasadnienie, dlaczego warto to miejsce zobaczyć, odwiedzić.
 5. Korzyści:
  • Uczniowie otrzymają pochwałę oraz ocenę za dodatkową aktywność z przyrody/geografii.
 6. Wystawa fotograficzna:
  • Wszystkie fotografie będą zaprezentowane na tablicy obok sali 003.
 7. Wykorzystanie fotografii:
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych fotografii w celach promocyjnych projektu.
 8. Kontakt:
  • W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z p. A. Gos-Stacherską, A. Szczęsną lub B. Szydło-Wolną.

Mamy nadzieję, że ten projekt przyczyni się do odkrywania piękna naszej gminy i rozwijania pasji fotograficznej wśród uczniów!

Szkolne Koło PTSM

Zdjęcie plakatu z ogłoszeniem o konkursie fotograficznym koła PTSM