Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Europa i ja”

W roku szkolnym 2021/2022 świetlica szkolna przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Europa i ja”, prowadzonego przez Szkołę Podstawową w Bochotnicy.

Celem projektu było przybliżenie uczniom wiedzy na temat krajów leżących  w Europie. 

Projekt składał się z ośmiu zadań, które co miesiąc były realizowane, dokumentowane poprzez robienie zdjęć oraz filmików i zamieszczane na facebookowej grupie oraz na stronie internetowej szkoły. Po  zakończeniu projektu i wypełnieniu sprawozdania otrzymaliśmy certyfikaty.  

Poprzez udział w projekcie uczniowie zdobywali nową wiedzę, doświadczenia, rozwijali zainteresowania dotyczące Europy, a szkoła zyskała promocję oraz nawiązała współpracę z innymi placówkami oświatowymi. Podczas zajęć świetlicowych, w ramach których realizowany był projekt, dzieci poznawały Włochy. Zaczęliśmy od symboli narodowych, które wykonaliśmy techniką wyklejania z kulek bibuły, a także m.in. uczyliśmy się włoskiego tańca, robiliśmy słownik polsko-włoski oraz próbowaliśmy potraw typowych dla tego kraju..

Uczniowie bardzo chętnie brali udział w projekcie, bawiąc się i ucząc jednocześnie!

Podziękowanie dla szkoły
Certyfikat koordynatora