Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 28 października 2022r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie odbyło się uroczyste Ślubowanie Pierwszoklasistów. Głównym celem uroczystości było włączenie uczniów klas pierwszych do społeczności uczniowskiej szkoły podstawowej. Ślubowanie uświetnili swoją obecnością rodzice pierwszoklasistów oraz uczniowie klas drugich i trzecich z wychowawcami. Uroczystość poprowadziła przewodnicząca samorządu uczniowskiego Nikola Zawodzińska. Uczniów, ciepłymi, pełnymi życzliwości słowami, przywitała Pani Dyrektor Mariola Świderska-Kulka.

Pierwszoklasiści – których w tym roku jest 48 – wspaniale zaprezentowali się podczas swojego pierwszego w szkole występu artystycznego. Pięknie recytowali wierszyki i śpiewali piosenki. Występ pierwszoklasistów został nagrodzony gromkimi brawami i słowami uznania. Dzieci przygotowały wychowawczynie: p. Anna Parada i  p. Aleksandra Kusiak. Dodatkowo wspierała je pani Jowita Jańczyk. Dekorację również przygotowały wychowawczynie natomiast przy oprawie muzycznej pomagał pan Sławomir Szafrański. Poczet sztandarowy szkoły uczestniczył w uroczystości pod opieką pani Justyny Kowalskiej. W części artystycznej wystąpiły także uczennice klas IV, które przywitały swoich młodszych kolegów ciepłym słowem i wierszem. Były to: Lila Włodarczyk, Alicja Sypniewska, Michalina Frątczak i Natalia Kowalska. Po występie odbyło się uroczyste ślubowanie oraz pasowanie na ucznia szkoły podstawowej, którego dokonała Pani Dyrektor specjalnie na tę okazję przygotowanym ogromnym ołówkiem. Pierwszoklasiści dostali również dyplomy i upominki.

Po ślubowaniu, w klasach, czekał na dzieci poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Uroczystość ślubowania była to dla pierwszoklasistów wspaniała okazja do integracji z zespołem klasowym, jak również całą społecznością szkolną. Wszyscy bardzo miło spędzili czas a pierwszakom ten dzień na pewno długo pozostanie w pamięci.

Wychowawczynie:
Aleksandra Kusiak
Anna Parada