Spotkanie rodziców z psychologiem

W dniu 26 kwietnia 2023 roku na terenie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie odbyło się spotkanie z rodzicami, na które zaproszono p. Jakuba Rychtera. Jakub Rychter jest psychologiem, psychoterapeutą, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Zajmuje się problemami uzależnień chemicznych (alkohol, narkotyki, nikotyna, dopalacze) oraz behawioralnych (hazard, internet). Pracuje również z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe oraz doświadczającymi problemów w komunikacji interpersonalnej w związku lub rodzinie. Podczas spotkania z rodzicami naszych uczniów zaproszony gość wygłosił prelekcję na temat „Nie pyskuj mi tu!- czyli jak porozumieć się z własnym dzieckiem”. W czasie swojego wystąpienia w bardzo ciekawy sposób przekazał zgromadzonym kilka podstawowych zasad, jakich należy przestrzegać w komunikacji z dzieckiem. Przede wszystkim podkreślił jak wielkie znaczenie dla komunikacji ma relacja. Relacja miedzy rodzicem a dzieckiem, o którą należy dbać i którą należy budować przez całe życie. Zwrócił uwagę na analizę komunikatów, jakie my rodzice formułujemy do dziecka  w ciągu dnia. Zaznaczył, że komunikatów „zabarwionych” pozytywnie powinno być więcej niż tych negatywnych. Dzieci, młodzież uczą się też szybciej, gdy rodzice częściej korzystają  z konsekwencji niż kar. Dzięki konsekwencjom nasze pociechy mają możliwość zmierzenia się ze skutkami wyborów, których same dokonały. W trakcie spotkania psycholog zachęcił zebranych, aby stawali wymagania swoim dzieciom adekwatne do ich wieku. W tym celu polecił kilka publikacji z zakresu psychologii rozwojowej.

Prelekcja pana Jakub została pozytywnie odebrana przez uczestników spotkania. Wiele cennych i praktycznych wskazówek z pewnością zostanie wykorzystanych przez rodziców.

psycholog omawia prezentację na temat budowania relacji z dzieckiem
psycholog przemawia do zebranych rodziców