SPRAWOZDANIE z ogólnopolskiej olimpiady z języka angielskiego OLIMPUS 2021

Dnia 10 lutego 2021 uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Kleszczowie brali udział w ogólnopolskiej olimpiadzie z języka angielskiego „Olimpus”. Ich zadaniem było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, na który składało się 30 pytań sprawdzających ich znajomość języka angielskiego. W sumie mogli oni uzyskać 60 punktów za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań.

Najlepsze wyniki wśród uczniów klas czwartych uzyskali:
• Franciszek Jakubik (58 pkt.) – 3 miejsce w rankingu krajowym, TYTUŁ LAUREATA + nagroda książkowa od organizatora
• Urszula Pałczyńska (58 pkt.) – 3 miejsce w rankingu krajowym, TYTUŁ LAUREATA + nagroda książkowa od organizatora
• Kuba Kutek (56 pkt.) – 5 miejsce w rankingu krajowym, TYTUŁ LAUREATA + nagroda książkowa od organizatora
• Fabian Gajewski (54 pkt.) – 7 miejsce w kraju – TYTUŁ LAUREATA
• Roksana Gonera (50 pkt.) – 11 miejsce w kraju

W klasach piątych najwyższą ilość punktów uzyskali uczniowie:
• Bianka Olas (58 pkt.) – 3 miejsce w rankingu krajowym, TYTUŁ LAUREATA + nagroda książkowa od organizatora
• Bartek Bujacz (48 pkt.) – 13 miejsce w kraju
• Magdalena Mielczarek (48 pkt.) – 13 miejsce w kraju
• Wojciech Antosiewicz (44 pkt.) – 17 miejsce w kraju

W kategorii uczniów klas szóstych najlepiej zaprezentowali się uczniowie:

• Bianka Cybulska (52 pkt.) – 9 miejsce w kraju, TYTUŁ LAUREATA
• Roksana Hryniewicka (50 pkt.) – 11 miejsce w kraju
• Zofia Kuc (48 pkt.) – 13 miejsce w kraju
• Szymon Łyczkowski (46 pkt.) – 15 miejsce w kraju
• Natalia Ostalak (44 pkt.) – 17 miejsce w kraju

W kategorii uczniów klas siódmych najlepiej zaprezentowali się uczniowie:
• Szymon Telążka (56 pkt.) – 5 miejsce w rankingu krajowym, TYTUŁ LAUREATA + nagroda książkowa od organizatora
• Grzegorz Ślusarczyk (56 pkt.) – 5 miejsce w rankingu krajowym, TYTUŁ LAUREATA + nagroda książkowa od organizatora
• Jan Gwoździk (50 pkt.) – 11 miejsce w kraju
• Maja Dziuboń (50 pkt.) – 11 miejsce w kraju
• Julia Malasiewicz (50 pkt.) – 11 miejsce w kraju
• Dominik Gajda (48 pkt.) – 13 miejsce w kraju
• Samuel Skurkiewicz (48 pkt.)- 13 miejsce w kraju
• Julia Lizak (46 pkt.) – 15 miejsce w kraju

Najlepsze wyniki uczniów klas ósmych:
• Krzysztof Pędziwiatr (58 pkt.) – 3 miejsce w rankingu krajowym, TYTUŁ LAUREATA + nagroda książkowa od organizatora
• Franciszek Janson (58 pkt.) – 3 miejsce w rankingu krajowym, TYTUŁ LAUREATA + nagroda książkowa od organizatora
• Samuel Piskorski (58 pkt.) – 3 miejsce w rankingu krajowym, TYTUŁ LAUREATA + nagroda książkowa od organizatora
• Mateusz Tarnowski (58pkt.) – 3 miejsce w rankingu krajowym, TYTUŁ LAUREATA + nagroda książkowa od organizatora
• Ana Bento de Carvalho (56 pkt.) – 5 miejsce w kraju, TYTUŁ LAUREATA + nagroda książkowa od organizatora
• Aleksandra Bento de Carvalho (56 pkt.) – 5 miejsce w kraju, TYTUŁ LAUREATA +nagroda książkowa od organizatora
• Wiktoria Jabłońska (56 pkt.) – 5 miejsce w rankingu krajowym, TYTUŁ LAUREATA + nagroda książkowa od organizatora
• Tomasz Bujacz (55 pkt.) – 6 miejsce w kraju, DYPLOM LAUREATA
• Patrick Śnioch (52 pkt.) – 9 miejsce w kraju, DYPLOM LAUREATA
• Igor Rutkowski (52 pkt.) – 9 miejsce w kraju, DYPLOM LAUREATA
• Malwina Guc (48 pkt.)- 13 miejsce w kraju
• Krzysztof Szafrański (41 pkt.) – 20 miejsce w kraju

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom wspaniałych wyników!
Wszyscy uczniowie, którzy zajęli lokaty powyżej 20 miejsca w kraju otrzymali ocenę celującą z języka angielskiego.