Sprawozdanie ze spektakli profilaktycznych

W dniu 4.10.2021r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie odbyły się dwa spektakle profilaktyczne realizowane przez Teatr Kurtyna z Krakowa. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach współpracy szkoły z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie.

Widowisko dla klas I- III pt. „Szlachetne zdrowie” to zabawna lekcja prawdziwej wiedzy o naszym ciele i dobrej kondycji psycho-fizycznej człowieka. Najmłodsi widzowie poznali tajniki zachowania zdrowej diety, wpływu zajęć ruchowo -sportowych na stan naszych organizmów oraz niepożądanych skutków wszelkich szkodliwych dla człowieka uzależnień. To również zestaw praktycznych wskazówek o korzystaniu z mediów elektronicznych, pozytywach płynących z systematyczności nauki i pracy.

Spektakl dla uczniów klas IV- VI pt. „Czas próby” dotyczył kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym w kontekście izolacji wywołanej pandemią. Główne zagadnienia poruszane podczas przedstawienia to: niebezpieczeństwo używania narkotyków, alkoholu oraz dopalaczy, wpływ grupy rówieśniczej na zachowania innych nastolatków, uleganie modzie, obowiązującym trendom, co ma niekorzystny wpływ na psychikę młodego człowieka,  nieumiejętność podejmowania racjonalnych decyzji w wieku dorastania, niedojrzałość emocjonalna, nierozwinięta w pełni wyobraźnia, a co za tym idzie brak umiejętności przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji.

Przedstawienia zorganizowała pedagog szkolny Emilia Palińska w ramach realizacji Programu Wychowawczo- profilaktycznego na rok 2021/2022.