SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI MAKULATURY

Serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej za włączenie się w akcję zbiórki makulatury na terenie naszej szkoły. Środki uzyskane ze sprzedaży zebranej makulatury zostaną przekazane na szczytny cel charytatywny. Dzięki realizacji powyższego przedsięwzięcia społeczność Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie wsparła działalność misyjną, charytatywną i ewangelizacyjną.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za pomoc.

Koordynator
Maria Owczarek