Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to doroczne święto obchodzone 23 kwietnia.  Zostało ustanowione w 1995 roku przez UNESCO. Ma ono na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich.

Nasza szkolna biblioteka każdego roku włącza się w upamiętnienie tego dnia  poprzez przygotowanie tematycznej wystawy książek w czytelni i zachęcanie czytelników do ich wypożyczania. W ostatnim czasie zakupione zostały lektury oraz nowości wydawnicze, które wzbogaciły księgozbiór naszej biblioteki. Ponadto z okazji Światowego Dnia książki i Praw Autorskich uczniowie mogli wziąć udział w konkursach bibliotecznych adresowanych do uczniów klas I-III oraz IV-VIII. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem czytelników.

Konkurs dla uczniów klas I-III polegał na wykreśleniu z diagramu 4 tytułów utworów literackich i ich zapisaniu, a następnie odczytaniu z pozostałych liter rozwiązania, którym było imię
i nazwisko autora tych utworów. Przygotowano wiele różnych wersji diagramów. W konkursie wzięło udział 55 uczniów. Spośród poprawnych odpowiedzi komisja konkursowa wylosowała 3 zwycięzców. Nagrody książkowe i dyplomy otrzymali:

  • Bartosz Hetman – klasa Ia
  • Piotr Błędniak – klasa Ia
  • Aniela Jakubik – klasa IIc

Uczniowie klas IV-VIII mieli za zadanie znaleźć błąd w 5 podanych  tytułach książek,
a następnie zapisać poprawnie te tytuły i wskazać autorów utworów. Zadanie to również miało wiele wersji zawierających różne tytuły książek. W konkursie wzięło udział 50 uczniów. Komisja konkursowa wylosowała 3 zwycięzców. Nagrody książkowe i dyplomy otrzymali:

  • Zofia Brocka – IVd
  • Lena Pietrzyk IVb
  • Zofia Naturalna – klasa VIIId

Gratulujemy zwycięzcom konkursów, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału
i zaangażowanie.