ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

W roku 2020 Światowy Dzień Pierwszej Pomocy przypada na 12 września (sobota)

Obchodzony w drugą sobotę września – ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Organizatorzy upatrują szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków.  

Z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w naszej szkole zorganizowana została wystawa prac o tematyce związanej z pierwsza pomocą. Uczniowie przygotowali plakaty, prezentacje. Najmłodsi, podczas zajęć świetlicowych, kolorowali karty pracy o tematyce pierwszej pomocy, rozwiązywali quizy oraz krzyżówki.