„ŚWIECIMY PRZYKŁADEM”

Podsumowanie konkursu plastyczno-literackiego

W miesiącu grudniu uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie, zostali zaproszeni do udziału w konkursie „ŚWIECIMY PRZYKŁADEM”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu ciekawej, oryginalnej ilustracji do wybranego wiersza Rafała Witka. Celem konkursu było promowanie i wzmacnianie właściwych postaw, zachęcanie do czytelnictwa, rozbudzanie kreatywności, twórczości oraz wrażliwości uczniów. W konkursie wzięło udział łącznie 25 osób, każda z nich przygotowała jedną pracę konkursową. Wszystkie prace były wyjątkowe, bardzo interesujące oraz zgodne z tematyką konkursu. Komisja konkursowa miała twardy orzech do zgryzienia. W wyniku wnikliwych obrad wyłoniono zwycięzców. Jury w składzie: Maria Owczarek, Barbara Najmrodzka oraz Ewa Stawiak-Kołba przyznało trzy miejsca główne oraz wyróżnienia.

Aleksander Szymurski – I miejsce

Adam Frach – II miejsce

Magdalena Szala – III miejsce

Wyróżnienia: Miłosz Gurazda, Kacper Pyka, Franciszek Zybura

Laureatom wręczono dyplomy oraz nagrody.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali symboliczne upominki.

Serdecznie dziękujemy uczniom, którzy podjęli wyzwanie i przygotowali prace konkursowe.

Koordynator

Ewa Stawiak- Kołba