Wybory do SU

W dniu 06.10.2022r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W wyniku głosowania skład Samorządu w roku szkolnym 2022/2023 przedstawia się następująco:

Przewodnicząca: Nikola Zawodzińska
Zastępca Przewodniczącej: Roksana Gonera
Sekretarz: Bianka Cybulska
Skarbnik: Juliusz Mądrzyk