ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

24 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie miało miejsce zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Pani dyrektor, Mariola Świderska – Kulka powitała gości: pana Sławomira Chojnowskiego – Wójta Gminy Kleszczów, panią Mariolę Rybarczyk –  Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, pana Jacka Skurkiewicza – przedstawiciela Rady Rodziców, a także ósmoklasistów, pozostałych uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Po serdecznym powitaniu, pani Mariola Świderska – Kulka zaproponowała społeczności szkolnej, aby nim zacznie się upragniony czas odpoczynku, zatrzymać się na chwilę i dokonać autorefleksji swych poczynań dydaktycznych oraz wychowawczych. Przypomniała, że korczakowska szkoła wspiera wszechstronny rozwój uczniów, rozbudza w nich chęć poznawania świata oraz uczy poszanowania godności każdego człowieka.

Pani dyrektor pogratulowała i podziękowała uczniom za ich ogromny wysiłek, pracowitość, sumienność, za godne reprezentowanie placówki podczas konkursów, olimpiad, zawodów sportowych, występów wokalnych, za angażowanie się w pracę na rzecz szkoły i innych instytucji oraz za niesienie pomocy koleżeńskiej w mijającym roku szkolnym. Następnie zwróciła się do ósmoklasistów: przez 8 lat byliście blisko, a teraz odchodzicie, aby rozpocząć kolejny etap waszego życia. Na pożegnanie przytoczyła słowa Janusza Korczaka: Żegnamy, tych wszystkich, którzy już odeszli lub niedługo odejdą, aby nie powrócić. Żegnamy ich przed daleką podróżą. A imię tej Podróży – Życie. Wiele razy myśleliśmy nad tem, jak żegnać, jakich rad udzielić. Niestety słowa biedne są i słabe. […]. Nie dajemy Boga, bo go sami odszukać musicie we własnej duszy, w samotnym wysiłku. Nie dajemy ojczyzny, bo ją odnaleźć musicie własną pracą serca i myśli. Nie dajemy miłości człowieka, bo nie ma miłości bez przebaczenia – to mozół, to trud, który każdy sam musi podjąć. Dajemy wam: tęsknotę za lepszym życiem, za życiem prawdy i sprawiedliwości.

Po wymownych słowach Janusza Korczaka, pani Mariola Świderska – Kulka podziękowała najstarszym uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły, za godne jej reprezentowanie i za niezawodność. Szczególnie wyróżnić pragnęła tych, którzy osiągnęli doskonałe wyniki w nauce, wykazywali się kreatywnością w budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły i wielokrotnie stawali na podium. Pani dyrektor wręczyła listy gratulacyjne rodzicom, państwu:

 • Agacie i Bogdanowi Witkowskim
 • Dorocie i Michałowi Ślusarczykom
 • Justynie i Dariuszowi Ślęzakom
 • Renacie i Adamowi Neumannom
 • Katarzynie i Jackowi Skurkiewiczom
 • Marii i Janowi Kaczmarczykom
 • Lidii i Pawłowi Kochelom
 • Ilonie i Sewerynowi Kamińskim
 • Agnieszce Karasińskiej-Nowackiej i Henrykowi Nowackiemu
 • Iwonie i Patrykowi Jabłońskim
 • Agnieszce i Rafałowi Malasiewiczom
 • Beacie i Damianowi Zarębom
 • Agnieszce i Markowi Dziuboniom
 • Justynie i Grzegorzowi Rełkowskim
 • Agnieszce i Robertowi Retkiewiczom
 • Barbarze i Piotrowi Gwoździkom
 • Annie i Maciejowi Gołasom
 • Anetcie i Pawłowi Karasińskim
 • Justynie i Grzegorzowi Cieślakom
 • Katarzynie i Rafałowi Górazdom
 • Edycie i Mariuszowi Lizakom

oraz paniom:

 • Ewelinie Błaszczyk
 • Marioli Rybarczyk.

Po wręczeniu listów gratulacyjnych pani Mariola Świderska – Kulka przyznała nagrody dyrektora szkoły –  dla przypomnienia – to najważniejsze wyróżnienie dla ucznia, przyznawane za wysokie wyniki w nauce, nienaganną postawę uczniowską, uczestnictwo w życiu społecznym szkoły oraz znaczące sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. Kryteria te spełnili:

Martyna Witkowska, kl. VIII a

Uczennica posiada wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz wybitne osiągnięcia sportowe podczas reprezentowania szkoły na zawodach. Na przestrzeni edukacji w naszej placówce zawsze  prezentowała wzorową postawę uczniowską. Potrafiła doskonale połączyć swoją pasję sportową, która wymagała ogromnego zaangażowania i wyrzeczeń z doskonałymi wynikami edukacyjnymi. Jednocześnie pozostała skromną i pokorną osobą, gotową do podejmowania kolejnych wyzwań.

Samuel Skurkiewicz, kl. VIII b

Uczeń zawsze wzorowo wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły. Samuel jest wszechstronnie uzdolniony i potrafi wykorzystywać zaistniałe warunki w celu realizacji własnych celów, zainteresowań i pragnień. Chłopiec prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, nie ulega szkodliwym wpływom, jest miły i uprzejmy. Reprezentuje klasę i szkołę w licznych konkursach i olimpiadach, osiągając wysokie rezultaty. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, klasy i środowiska, szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły biorąc min. udział w licznych akademiach i uroczystościach szkolnych. Chłopiec jest zawsze punktualny i zdyscyplinowany, o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialny za powierzone obowiązki. Uczeń ten osiąga również bardzo dobre wyniki w nauce. Co roku otrzymuje świadectwa z wyróżnieniem, uzyskując najwyższe wyniki.

Aleksandra Retkiewicz, kl. VIII d

Dała się poznać jako uczennica o wszechstronnych zainteresowaniach, która zawsze wzorowo wypełniała obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły. Uzyskiwała zawsze bardzo wysokie średnie ocen, a na zakończenie szkoły 5,61. Godnie reprezentowała szkołę oraz klasę na licznych zawodach sportowych, w konkursach szkolnych i ogólnopolskich z różnych przedmiotów uzyskując wysokie wyniki. Aktywnie uczestniczyła w pracach na rzecz placówki, klasy, gminy, środowiska lokalnego. Wykorzystując swe uzdolnienia artystyczne brała udział w wielu uroczystościach szkolnych. Zawsze służyła pomocą kolegom i koleżankom. Ola to uczennica otwarta i wrażliwa na potrzeby innych, udzielała się w licznych akcjach charytatywnych prowadzonych w naszej szkole oraz kiermaszach charytatywnych. Pełniła funkcję asysty w poczcie sztandarowym szkoły. Prezentowała wysoką kulturę osobistą
w szkole i poza nią. Szanowała i rozwijała jej dobre tradycje. Aleksandra stanowi wzór do naśladowania dla innych uczniów.

Jan Gwoździk, kl. VIII d

Uczeń prezentujący wysoką kulturę osobistą. Reprezentował klasę, szkołę w różnorodnych konkursach szkolnych i ogólnopolskich, aktywnie uczestniczył w pracach na rzecz placówki, klasy, środowiska lokalnego. Wykorzystując swe uzdolnienia artystyczne brał udział w wielu szkolnych uroczystościach. Dzięki posiadanym uzdolnieniom i pracowitości uzyskiwał bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, również na zakończenie szkoły – średnia 5,44. Jan okazywał szacunek kolegom, koleżankom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Regularnie uczęszczał do szkoły, nie spóźniał się na zajęcia, miał zawsze bardzo wysoką frekwencję. Aktywnie brał udział w pracach Samorządu Uczniowskiego, pełniąc funkcję skarbnika
i zastępcy przewodniczącego. Uczeń odznaczał się odpowiedzialnością za powierzone obowiązki.

W roku szkolnym 2021/2022 aż 117 uczniów uzyskało świadectwa z wyróżnieniem, czyli biało – czerwonym paskiem. Oto oni:

Klasa VIII a

 • Witkowska Martyna  – 5.50
 • Neumann Martyna – 5.39
 • Ślęzak Agata – 5.17
 • Neumann Mateusz – 5.11
 • Ślusarczyk Grzegorz  – 5.06
 • Truchel Antonina  – 4.78

Klasa VIII b

 • Skurkiewicz Samuel – 5,67
 • Nowakowski Jakub  – 5,33
 • Kaczmarczyk Paweł  – 5,28
 • Frukacz Norbert  – 5,17
 • Szluga Weronika  – 5,06
 • Telążka Szymon  – 5,06
 • Cieślak Łukasz – 5,00
 • Kokosiński Maciej  – 4,83
 • Wrońska Magdalena – 4,78

Klasa VIII c

 • Kochel Natalia – 5,78
 • Dziuboń Maja – 5,76
 • Rybarczyk Oskar – 5,59
 • Rełkowska Maria – 5,53
 • Zaremba Amelia- 5,39
 • Malasiewicz Julia  – 5,35
 • Kamińska Aleksandra- 5,28
 • Nowacka Marlena – 5,00
 • Jabłońska Nikola – 4,78

Klasa VIII d

 • Retkiewicz Aleksandra -5,61
 • Gołasa Marcel – 5,44
 • Gwoździk Jan -5,44
 • Lizak Julia – 5,17
 • Górazda Patrycja – 5,11
 • Grzybek Filip – 5,06
 • Cieślak Bartosz – 5,06
 • Karasiński Mateusz – 4,89
 • Zakolska Patrycja – 4,89

Klasa VII a

 • Ostalak Natalia – 5,57
 • Rełkowska Zuzanna – 5,50
 • Mądrzyk Juliusz – 5,21
 • Frach  Aleksandra – 5,00

Klasa VII b

 • Szmigielski Bartłomiej – 5.21
 • Zawodzińska Nikola – 5.14
 • Kołodziejczyk Martyna – 4.93
 • Mularczyk Karolina – 4.86

Klasa VII c

 • Frach Martyna  – 5,50
 • Turek Paulina  – 4,79

Klasa VII d

 • Kuc Zofia  – 5,71
 • Misiak Nadia – 5,64
 • Wojewoda Marta – 5,43
 • Kopka Krzysztof  – 5,36
 • Cybulska Bianka – 5,29
 • Naturalna Zofia  – 5,29
 • Staryga Oskar  – 5,29
 • Sukiennik Malwina  – 5,29
 • Dylak Filip  – 5,14
 • Depczyńska Nadia – 5,00

Klasa VI a

 • Kłobut Emilia – 5,0
 • Wypyski Aleksander – 5,0
 • Mielczarek Magdalena – 4,92
 • Marcinkowska Wiktoria – 4,83
 • Olas Bianka – 4,83
 • Śnieżko Gabriela – 4,82
 • Górzny Kacper – 4,75

Klasa VI b

 • Ślusarczyk Adam – 5,33
 • Ochocka Iga – 5,25
 • Bald Oliwier – 5,00
 • Grzybek Bartosz – 5,00
 • Bujacz Wojciech – 4,83
 • Kątny Szymon – 4,75
 • Kułak Natasza – 4,75

Klasa V a

 • Naturalny Michał – 5,58
 • Jarząbkowska Pola – 5,42
 • Skurkiewicz Franciszek – 5,25
 • Gajewski Fabian – 5,17
 • Alencar Braga Binek Jan Wiktor – 5,09
 • Moryń Blanka – 5,08
 • Ewiak Kalina – 5,00
 • Sypniewska Julia – 4,83

Klasa V b

 • Perońska Nadia – 5,58
 • Gonera Roksana – 5,50
 • Braun Marek – 5,42
 • Jakubik Franciszek – 5,42
 • Pałczyńska Urszula – 5,33
 • Foksowicz Zofia – 5,17
 • Wiśniewski Aleks – 5,17
 • Spiecha Patrycja – 4,92
 • Kędziak Judyta – 4,82
 • Baszak Rafał- 4,75

Klasa V c

 • Kierasiński  Filip – 5,42
 • Chrząszcz  Maria – 5,33
 • Bednarczuk Nikola – 5,25
 • Trajdos Lena – 5,09
 • Susmęd Natalia – 5,08
 • Gorząd Marta – 4,83
 • Kopeć Katarzyna – 4,83
 • Jasek Franciszek – 4,75
 • Kędzierska Natalia – 4,75
 • Nolbrzak Magdalena – 4,75

Klasa IV a

 • Jasińska Nikola  –  5,55
 • Napieraj Oskar – 5,55
 • Tulejska Zofia  – 5,27

Klasa IV b

 • Hołyś Emilia – 5,45
 • Kopka Amelia – 5,45
 • Buresz Marcel- 5,36
 • Stokłosa Karolina – 5,27
 • Pieniążek Lena – 5,18
 • Gwoździk Wojciech – 5,18
 • Szluga Hanna – 5,00
 • Kierasińska Zuzanna – 5,00
 • Kochel Wiktor – 4, 91
 • Pukacz Julian – 4,91
 • Skoczyński Kacper – 4,91
 • Kamińska Hanna – 4,82
 • Kuśmierek Kacper – 4,82

Klasa IV c

 • Bujacz Weronika  – 5,45
 • Sosnowicz Lilianna – 5,10
 • Krężoch Natalia – 5,09
 • Stacherska Maria – 5,09
 • Hałada Kinga – 4,82
 • Białek Nadia – 4,82

Uczniowie osiągający wzorowe wyniki w nauce w klasach I – III to:

Klasa I a

 • Dymitrowicz Zuzanna
 • Jasińska Oliwia
 • Pabich Franciszek
 • Zarzycki Alan

Klasa I b

 • Adamus Kinga
 • Brześcińska Pola
 • Gołdynek Jakub
 • Kotlarek Lena
 • Łukasiński Kacper
 • Matuszczak Ignacy
 • Starostecki Mikołaj
 • Zaremba Zofia

Klasa I c

 • Grochulska Zuzanna
 • Jakubik Aniela
 • Lasoń Hanna
 • Samojluk Nadia
 • Szmajek Wojciech
 • Szymanek Kacper
 • Tatara Szymon

Klasa II a

 • Bednarski Wiktor
 • Malicki Szymon
 • Kopystyńska Alicja
 • Pietras Zuzanna

Klasa II b

 • Frach Adam
 • Grzybek Antoni
 • Krężoch Paulina
 • Pyka Kacper
 • Stepanów Wojciech
 • Szymurski Aleksander

Klasa II c

 • Hołyś Izabela
 • Szymanek Tobiasz
 • Nolbrzak Wojciech
 • Ślęzak Alicja
 • Buresz Szymon
 • Gurazda Miłosz
 • Bednarska Natalia
 • Bednarska Emilia

Klasa III a

 • Sypniewska Alicja
 • Królik Maja
 • Bartczak Franciszek

Klasa III b

 • Kaczmarek Klaudia
 • Frątczak Michalina
 • Retkiewicz Szymon
 • Milczarek Julian
 • Rośniak Filip

Klasa III c

 • Piróg Lena
 • Szrajer Julia
 • Jaguścik Małgorzata

Klasa III d

 • Szaflik Lena
 • Soboń Amelia
 • Stasińska Natalia

Po wręczeniu wyróżnień dla najlepszych uczniów głos zabrali: pan Sławomir Chojnowski, pani Mariola Rybarczyk oraz pan Jacek Skurkiewicz. Pogratulowali dzieciom świetnych wyników i sukcesów, podziękowali rodzicom, gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi za trud włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia, a następnie życzyli bezpiecznych, wolnych od trosk, pogodnych wakacji.

Również pani dyrektor, Mariola Świderska – Kulka złożyła podziękowania: Radzie Rodziców za wzorową współpracę, nauczycielom za wysiłek, wytrwałość, gotowość do podejmowania wyzwań, które sprawiły, że nauczanie zdalne, hybrydowe i stacjonarne przebiegło bez zakłóceń, a także pracownikom administracji i obsługi szkoły za wypełnianie swoich zadań i za życzliwość wobec uczniów. Pani dyrektor podziękowała też Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów za karty upominkowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz podarunki dla uczniów klas I – III. Całej społeczności szkolnej życzyła słonecznych wakacji, spędzonych bezpiecznie i zdrowo. Poprosiła uczniów, aby letnie miesiące dobrze wykorzystali: oglądajcie przyrodę, uprawiajcie sporty, zwiedzajcie nowe miejsca, znajdźcie też czas na czytanie książek.

Pani Mariola Świderska – Kulka zakończyła uroczystość słowami: rok szkolny 2021/22 uważam za zamknięty.