Czytelnictwo – wrzesień

Tabela zawiera informacje dotyczące czytelnictwa we wrześniu w klasach II-VIII.
Poszczególne wartości przedstawiają średnią ilość książek w przeliczeniu na jednego ucznia.

Klasawrzesień
1a0
1b0
2a1.89
2b0.89
2c5.76
3a1.77
3b0.96
3c2.95
4a1.37
4b0.95
4c1.12
4d0.75
5a0.53
5b0.76
5c0.53
6a0.60
6b1.55
6c1.40
7a0.00
7b1.35
8a0.50
8b0.50
8c0.59
8d0.67
Wykres - czytelnictwo