Spotkanie klas pierwszych z przedstawicielami policji

W dniu 20 września 2022r. uczniowie klas pierwszych gościli na lekcji przedstawicieli kleszczowskiej policji, którzy przybyli do szkoły na zaproszenie pedagoga szkolnego Pani Emilii Palińskiej.

Głównym celem spotkania było wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze. Podczas lekcji funkcjonariusze policji omówili nie tylko kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale także kontakty z nieznajomymi czy bezpieczeństwo w sieci.

Dzieci usłyszały wiele cennych wskazówek dotyczących właściwego, bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach. Czynnie uczestniczyły i chętnie wypowiadały się na temat omawianych treści. Z dużym zaciekawieniem śledziły prezentację przygotowaną przez zaproszonych gości. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci zostały obdarowane odblaskowymi chustkami.

Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom policji, pani Ewelinie oraz Panu Sylwestrowi, za tę ciekawą i niezwykle ważną lekcję.

Wychowawczynie klas pierwszych