Czytelnictwo – wrzesień

Tabela zawiera informacje dotyczące czytelnictwa za miesiąc wrzesień w klasach I-VIII.
Poszczególne wartości przedstawiają średnią ilość książek w przeliczeniu na jednego ucznia.

Klasawrzesień
1a0
1b0
1c0
2a2.70
2b0.96
3a2.50
3b2.56
3c3.06
4a0.36
4b0.50
4c2.00
5a0.63
5b0.72
5c0.51
5d1.19
6a0.50
6b0.25
6c0.63
7a0.21
7b1.34
7c1.25
8a0.24
8b0.64
Wykres przedstawiający czytelnictwo we wrześniu