Czytelnictwo – wrzesień – październik

Tabela zawiera informacje dotyczące czytelnictwa za miesiąc wrzesień – październik w klasach I-VIII.
Poszczególne wartości przedstawiają średnią ilość książek w przeliczeniu na jednego ucznia.

Klasawrzesieńpaździernik
1a00
1b00
1c00
2a2.703,17
2b0.962,71
3a2.501,44
3b2.561,78
3c3.062,44
4a0.360,82
4b0.501,54
4c2.001,73
5a0.632,53
5b0.720,39
5c0.511,12
5d1.192,56
6a0.500,12
6b0.250,38
6c0.634,63
7a0.210,21
7b1.340,86
7c1.251,7
8a0.240,24
8b0.641,35
wykres przedstawiający czytelnictwo