Pasowanie na ucznia

27 października nastąpił długo oczekiwany dzień, w którym dzieci z klas pierwszych zostały uroczyście włączone w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie. W uroczystości wzięli udział rodzice, zaproszeni goście oraz uczniowie z klasy II i III z wychowawcami.

Po powitaniu przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego oraz panią dyrektor wszystkich zebranych na tej uroczystości, dzieci pięknie przedstawiły program artystyczny, przygotowany pod czujnym okiem swoich wychowawczyń: pani Elżbiety Roczek, pani Ewy Stawiak – Kołby i pani Beaty Stankiewicz. Zaprezentowały znajomość przepisów drogowych, zasad dobrego współżycia w grupie, wartość przyjaźni i koleżeństwa. Pokazały też, że już w tym wieku są dzielnymi patriotami naszej Ojczyzny i wiedzą jak zachowywać się w szkole. Pomiędzy prezentowanymi wierszami zaśpiewały przygotowane piosenki. Występ został  nagrodzony gromkimi brawami.

Po prezentacji umiejętności i wiadomości, pierwszoklasiści w pięknych biretach na głowach, w podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu Ślubowania Pani dyrektor Mariola Świderska-Kulka kolorowym ołówkiem dokonała symbolicznego aktu pasowania na ucznia, a wychowawczynie wręczyły swoim uczniom pamiątkowe dyplomy. Na koniec pani dyrektor oraz przedstawiciel Rady Rodziców, pan Jacek Skurkiewicz skierowali do dzieci i obecnych gości ciepłe słowa, podkreślając miły nastrój towarzyszący uroczystości. Dzieci również zostały obdarowane edukacyjnymi kuferkami.

Po wykonaniu pamiątkowych  zdjęć, pierwszoklasiści wrócili do klasy, gdzie czekały na nich słodkości przygotowane przez rodziców.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji uroczystej akademii.

Wychowawcy klas pierwszych