„Drogi do Niepodległej”

W dniu 16 listopada br. odbył się w naszej szkole konkurs historyczny: „Drogi do Niepodległej”. Jego celem było przede wszystkim upamiętnienie obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pogłębienie wśród uczniów wiedzy na temat historii i tradycji walk narodowowyzwoleńczych oraz przypomnienie bohaterów tamtych wydarzeń.

Do zmagań stanęło 11 uczniów, którzy przez 60 minut rozwiązywali test złożony z 20 zadań, za który mogli uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Najlepsze wyniki uzyskali:

  • Juliusz Mądrzyk, uczeń klasy VIII a
  • Zofia Naturalna, uczennica klasy VIII d
  • Nadia Misiak, uczennica klasy VIII d

Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Opracowała
Renata Skalska