Dzień Kobiet

8 marca-Dzień Kobiet został uczczony w naszej szkole w bardzo wyjątkowy sposób. Wszystkie Panie i dziewczynki otrzymały oficjalne życzenia złożone przez przedstawicieli samorządu szkolnego, a następnie w prezencie chłopcy z klas ósmych wystawili przedstawienie w języku angielskim „Królewna Śnieżka”. Uczniowie pracowali z zaangażowaniem nad przygotowaniem inscenizacji. Decyzja o zorganizowaniu tego przedsięwzięcia wynikała z faktu, iż współczesne założenia metodyki nauczania języków obcych w szkole podstawowej zalecają stosowanie technik teatralnych, wychodzących naprzeciw naturalnej tendencji dzieci do zabawy w odgrywanie ról.

Używanie dramy na lekcjach języka obcego skutkuje nie tylko szybszym przyswojeniem słownictwa czy lepszym rozumieniem sensu ćwiczonej sytuacji komunikacyjnej. Ćwiczenia oparte na dramie rozwijają jednocześnie procesy poznawcze i inteligencję emocjonalną.

Co więcej, występy publiczne zaspokajają potrzebę bycia w centrum uwagi. Uczenie się tekstu na pamięć pozostaje dobrym treningiem pamięci. Praca z grupą nad wymagającym większego zaangażowania przedsięwzięcia teatralnego integruje tę grupę, której taka forma nauki języka obcego kojarzy się z czymś przyjemniejszym niż żmudna praca z podręcznikiem w ławce szkolnej.

Występ spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem, a uczniowie otrzymali od publiczności gromkie brawa.

Odbyły się również imprezy klasowe – poniżej fotogaleria.