SPRAWOZDANIE z ogólnopolskiej olimpiady z języka angielskiego OLIMPUS 2023

Dnia 11 stycznia 2023 uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Kleszczowie brali udział w ogólnopolskiej olimpiadzie z języka angielskiego „Olimpus”. Ich zadaniem było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, na który składało się 30 pytań sprawdzających ich znajomość  języka angielskiego. W sumie mogli oni uzyskać 60 punktów za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań.

Do konkursów przystąpiło 44 uczniów z klas IV- VIII. W poniższym zestawieniu prezentujemy wyniki uczniów, którzy poradzili sobie najlepiej.

Najlepsze wyniki wśród uczniów klas czwartych uzyskali:

 • Pola Jasek – 13 miejsce w kraju
 • Małgorzata Jaguścik – 16 miejsce w kraju

W klasach piątych najwyższą ilość punktów uzyskali uczniowie:

 • Maria Binek -8 miejsce w kraju TYTUŁ LAUREATA
 • Nikola Jasińska – 8 miejsce w kraju TYTUŁ LAUREATA
 • Zofia Tulejska – 17 miejsce w kraju
 • Weronika Bujacz – 19 miejsce w kraju

W klasach szóstych najwyższą ilość punktów uzyskali uczniowie:

 • Jan Binek – 7 miejsce w kraju TYTUŁ LAUREATA
 • Fabian Gajewski – 7 miejsce w kraju TYTUŁ LAUREATA
 • Nikola Bednarczuk– 10 miejsce w kraju TYTUŁ LAUREATA
 • Marek Braun – 11 miejsce w kraju
 • Michał Naturalny – 13 miejsce w kraju
 • Urszula Pałczyńska  –  18 miejsce w kraju
 • Roksana Gonera – 19 miejsce w kraju

W kategorii uczniów klas siódmych najlepiej zaprezentowali się uczniowie:

 • Bartłomiej Bujacz – 9 miejsce w kraju TYTUŁ LAUREATA
 • Iga Ochocka – 15 miejsce w kraju

Najlepsze wyniki uczniów klas ósmych:

 • Nadia Depczyńska – 11 miejsce w kraju
 • Zofia Naturalne –  15 miejsce w kraju

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom wspaniałych wyników!

Wszyscy uczniowie, którzy zajęli lokaty powyżej 20 miejsca w kraju otrzymali ocenę celującą  z języka angielskiego.