Innowacja pedagogiczna w klasach II

,,Klasowe laboratorium, czyli od małych eksperymentów do dużej wiedzy” to innowacja przyrodnicza, która realizowana jest w klasach drugich. Jej głównym założeniem jest zachęcenie uczniów do aktywnego poznawania świata, a to możliwe jest w momencie, gdy nauczyciel rozbudza jego ciekawość. Na zajęciach dzieci w sposób aktywny uczestniczą w wykonywaniu eksperymentów, dokonują obserwacji oraz próbują wyciągać wnioski. Innowacja została podzielona na 10 bloków tematycznych, w ramach których wykonywane są doświadczenia.

Dzieci bardzo chętnie dzielą się swoja wiedzą i pomysłami, wspierają siebie nawzajem oraz chętnie dyskutują na tematy poruszane na zajęciach. Mają możliwość sprawdzania swoich hipotez, eksperymentowania, podejmowania samodzielnych decyzji oraz weryfikowania swoich działań. Podczas zajęć panuje przyjazna atmosfera. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Zawsze z wielkim zaciekawieniem czekają kolejnych doświadczeń, przeżywają je i następnie analizują, komentują i przede wszystkim próbują wyjaśnić i zrozumieć.

W I semestrze zostały zrealizowane następujące moduły:

  • powietrze jest wszędzie
  • zjawiska i opady atmosferyczne
  • hodowla kryształów soli
  • woda – jej właściwości i stany skupienia
  • sensoryczne doświadczenia