„Ja tu prowadzę”

16.05.2023r. w klasach 2c oraz 2b odbyła się nietypowa lekcja angielskiego, którą przeprowadzili uczniowie klasy 6C. Tematyka zajęć dotyczyła nazw ubrań oraz umiejętności posługiwania się zwrotem I’m wearing..(mam na sobie..) Po zebraniu informacji na temat klas a także po przeanalizowaniu z nauczycielem każdej części lekcji, samodzielnie przygotowali scenariusz zajęć, pomoce dydaktyczne, karty pracy, ćwiczenia ruchowe, gry językowe a następnie z podziałem na 2 grupy przeprowadzili lekcję. Było to bardzo pomocne doświadczenie. Forma takich zajęć daje możliwość sprawdzić się uczniowi w roli nauczyciela i spojrzeć na tryb nauczania w nieco inny sposób niż z perspektywy ucznia. Prowadzenie lekcji przez uczniów uczy ich większego zaangażowania w proces uczenia się. Wyszukiwanie informacji, gromadzenie notatek, wymyślanie ciekawych punktów lekcji takich jak zagadki, quizy, gry zespołowe czy pokaz multimedialny – kształcą ucznia na wielu płaszczyznach. Samodzielne wystąpienie to dla ucznia wielka chwila. Po zakończonej lekcji uczniowie klas 2 byli zachwyceni przeprowadzoną lekcją i z chęcią czekają na kolejne w wykonaniu klas starszych.

Nauczyciel języka angielskiego
Wieloch Sara
wraz z wychowankami 6C