Koło języka niemieckiego – Podsumowanie innowacji pedagogicznej 2021-2022

Podsumowanie działań podczas realizacji innowacji pedagogicznej z języka niemieckiego
pt.: Lerne Deutsch mit Spaβ! Nauka niemieckiego poprzez gry i zabawy z wykorzystaniem tradycyjnych  narzędzi oraz TIK.

Licznie zdeklarowani uczniowie klas V i VI oraz wszyscy uczniowie z oddziałów IV, do których skierowana była innowacja pedagogiczna, uczęszczali na dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego.

Głównym celem było kształcenie podstawowych kompetencji językowych i rozwijanie pasji do nauki języka niemieckiego, a także zanurzenie ucznia w świat wartości i kultury krajów niemieckojęzycznych wychodząc naprzeciw zachodzącym zmianom i potrzebom rynku pracy.

Zadaniem prowadzonych zajęć stało się również wspomaganie uczniów w rozpoznaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stworzenie alternatywnej możliwości spędzenia czasu wolnego, z którego bardzo chętnie korzystali.

Czas wspólnie spędzony integrował grupę i pozwolił na zbudowanie prawidłowych relacji uczeń- nauczyciel. W trakcie trwania zajęć pozwoliłam sobie na uchwycenie w obiektywie zaangażowania uczniów w czasie podejmowania naszych działań projektowych z wykorzystaniem zabaw, gier i narzędzi TIK.

Link do galerii: https://wke.lt/w/s/UiUeTH

Sprawozdanie – Bogusława Szydło-Wolna