Koło języka niemieckiego – Sprawozdanie z projektu ogólnopolskiego eTwinning: Każdy język jest ojczysty 2022.

Uczestnicy koła języka niemieckiego z klas 5 wzięli udział w projekcie eTwinning: Każdy język jest ojczysty w II półroczu br.  Zadaniem uczniów było napisanie rozdziału opowiadania, tworząc tym samym spójny ciąg wydarzeń całego opowiadania. Do realizacji projektu wykorzystaliśmy cyfrowe narzędzie, jakim jest Book Creator. Dzięki niemu mogliśmy w czasie rzeczywistym tworzyć wspólnie z naszymi partnerami projektowymi cyfrową książeczkę.

Okładka książeczki

Uczniowie wykazali się kreatywnością, twórczością i znajomością języka niemieckiego, by wcielić się w bohaterów z Berlina i wpleść w dialog poznane na zajęciach wyrażenia. Nasi pisarze połączyli ww. cechy z odpowiedzialnością i zaangażowaniem, i tak dowiedli swoją mocną stronę, jaką jest organizacja i współpraca w grupie, co mnie bardzo cieszy.

Zadanie było utrudnione, ponieważ  oprócz znajomości I i II rozdziału, uczniowie pracowali nad kolejnym wątkiem opowiadania zgodnie z przydzielonymi oddziałami. Wstęp i zarys historii rozpoczęła klasa 5a, by oddział 5b mógł stworzyć rozwinięcie, a klasa 5c zastanowić się globalnie nad wspólnym projektem, wprowadzić ostatnie korekty i napisać zakończenie akcji.

W trzy godziny lekcyjne powstał III epizod tworząc międzyszkolny majstersztyk (niem. Meisterstück), który dumnie prezentujemy. Oto efekty naszej współpracy:

https://drive.google.com/file/d/16rWvzxnCP0lfZlzToyX8hbXjPvsRL1Fv/view?usp=sharing

Opiekun koła

Bogusława Szydło-Wolna