Konkurs fotograficzny

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt, przypadającego na 4 października, świetlica szkolna we współpracy z nauczycielami przyrody ogłasza konkurs fotograficzny pt.: „Ja i mój pupil…”.

Regulamin konkursu:

CELE KONKURSU

 1. Przedstawienie na fotografii siebie w towarzystwie swojego zwierzęcego przyjaciela.
 2. Uchwycenie więzi między człowiekiem, a zwierzęciem.
 3. Kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt.
 4. Upowszechnianie i popularyzacja wśród uczniów fotografii, jako formy wyrazu.
 5. Zachęcenie do twórczego spędzania wolnego czasu.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kleszczowie.
 2. Informacje o konkursie publikowane są na plakatach w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Kategorie wiekowe: a) klasy I-III, b) klasy IV-VIII.

WARUNKI KONKURSU

 1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego siebie i swojego zwierzęcego przyjaciela.
 3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie.
 4. Fotografie powinny być zapisane w formie plików JPG.
 5. Zdjęcia powinny być w jak największej rozdzielczości.
 6. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian i obróbki zdjęć.
 7. Każde zdjęcie musi być opisane i powinno zawierać: imię i nazwisko wykonawcy, klasa.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w publikacjach i prezentowania na wystawach.
 9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.
 10. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
 11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych nieletnich uczestników na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH
Jury konkursu dokona oceny prac pod względem artystycznym i tematycznym.

TERMINY
Prace prosimy składać drogą elektroniczną do dnia 22 października 2021 r. na jeden z poniższych adresów e-mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Zachęcamy do udziału!

Pets Cute Cat - Free photo on Pixabay