Konkurs Recytatorski dla klas I „Znamy Regulamin Świetlicy”

Świetliczaki z klas I znają Regulamin Świetlicy

W dniu 2 października 2023r. w naszej świetlicy odbył się Konkurs Recytatorskiego dla klas I „Znamy Regulamin świetlicy”. Wydarzenie to było zakończeniem przedsięwzięcia wychowawczego prowadzonego przez wychowawców świetlicy na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych we wrześniu.

Nauczyciele pełniący funkcję świetlicowych wychowawców klas Ia, Ib i Ic podczas zajęć świetlicowych zapoznawali pierwszoklasistów z wierszykiem będącym Regulaminem świetlicy. Uczniowie poznawali zasady zachowania obowiązujące w szkolnej świetlicy i jednocześnie uczyli się wierszyka na pamięć.

Konkurs recytatorski był dodatkową motywacją do nauki wierszowanego regulaminu na pamięć. Podczas konkursu 13 uczniów recytowało Regulamin świetlicy, a zgłosiło się 18 wychowanków.

Jury w składzie: wicedyrektor Katarzyna Syrówka, kierownik świetlicy Urszula Molik i pedagog specjalny Damiana Płomińska brało pod uwagę znajomość wiersza na pamięć, dykcję, prezentację treści wiersza i ogólny wyraz artystyczny. Każda z Pań przyznawała za recytację punkty w skali od 1 do 6. (Była to dla dzieci okazja do ćwiczenia dodawania w pamięci).

Po zsumowaniu punktów wyłoniono laureatów Konkursu Recytatorskiego dla klas I „Znamy Regulamin świetlicy” – oto oni:

I miejsce: Aleksander Kacalak Ia, Wojciech Sarwa Ic, Liliana Staryga Ic ;

II miejsce: Zofia Strzelecka Ia, Franciszek Hołyś Ic;

III miejsce: Jakub Ostalak Ia, Julia Porębska Ia, Amelia Walaszko Ic;

Gratulujemy zwycięzcom i serdecznie dziękujemy wszystkich uczniom za udział Konkursie Recytatorskim. Wasze wystąpienie bardzo nas ucieszyło. Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie w to świetlicowe wydarzenie.

Świetlicowi wychowawcy klas Ia, Ib i Ic

Sylwia Wojtan, Maria Owczarek, Agnieszka Szczęsna