„Tydzień Uczniowskiej SuperMocy” – Jestem Królową/Królem swojego czasu.”

W dniach 16-20 października 2023r. nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie „Tydzień Uczniowskiej SuperMocy”, w tym roku hasło przewodnie inicjatywy brzmiało „Jestem Królową/Królem swojego czasu”.

Celem przedsięwzięcia było rozwijanie umiejętności planowania oraz samoorganizacji uczniów poprzez różnorodne aktywności edukacyjne i wychowawcze, które pozwoliły uczestnikom stać się bardziej efektywnymi zarządcami własnego czasu, ponadto wydarzenie miało na celu promowanie samodyscypliny i samokontroli uczniów, a także zwrócenie uwagi na tak zwanych „pożeraczy czasu”.

Udział w projekcie poprzedzony był przygotowaniem gazetki tematycznej dotyczącej planowania i zarządzania swoim czasem, a także przygotowaniem tronów, na których uczniowie mogli poczuć się, jak prawdziwi władcy danego im czasu. Uczniowie klasy IVb wraz z wychowawcą panią Iloną Kuśmierek przygotowali korony, które miały symbolizować władzę nas naszym czasem, było to również kolejne z działań, które należało wykonać, aby włączyć się do przedsięwzięcia.  

Różnorodne ćwiczenia i karty pracy dotyczące m.in. planowania czasu, celów blisko i dalekoterminowych, planu dnia, kreatywne zarządzanie czasem, to tylko niektóre z aktywności wykonywane na lekcjach z wychowawcą realizowanych w ramach projektu.

Z perspektywy wykonanych ćwiczeń stwierdzamy, że inicjatywa okazała się skutecznym podejściem do rozwijania wśród uczniów umiejętności zarządzania czasem. Mamy nadzieję, że dzięki akcji uczestnicy zdobyli cenne umiejętności, które będą mieć wpływ na ich rozwój i osiągnięcia. Projekt ten podkreślił znaczenie samoświadomości, planowania oraz samodyscypliny w życiu każdego ucznia.