Młodzi głosują 2023

9 października grupa 10 uczestników i uczestniczek z klas ósmych:

  • kl. 8a – Wojciech Antosiewicz, Łukasz Błaszczyk, Magdalena Mielczarek, Bartłomiej Bujacz, Aleksander Wypyski,
  • kl. 8b – Adam Ślusarczyk, Wojciech Bujacz, Bartosz Grzybek, Iga Ochocka, Alicja Włodarczyk-Storczyk

pod opieką pani Joanny Mądrzyk przeprowadziła symulację wyborów parlamentarnych i referendum.  Akcja została zrealizowana w naszej szkole po raz drugi. Odbyła się ona w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują 2023”. Cała społeczność uczniowska zyskała okazję, by tak jak dorośli, oddać głos na kandydujących polityków i dać znać o swoich poglądach. Symulacja wyborów w szkole nie była agitacją wyborczą, a działaniem edukacyjnym, obywatelskim i profrekwencyjnym. Uczniowie głosowali na komitety wyborcze, a nie na konkretnych kandydatów.

Celem ogólnopolskiej akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej Młodzi głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzezdostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów oraz zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych.

Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują – często po raz pierwszy – ważną aktywność obywatelską.

Projekt towarzyszy wszystkim wyborom i referendom państwowym od roku 1995. W projekcie Młodzi głosują uczestniczyło dotąd ponad 3 miliony uczniów z całej Polski. Projekt uzyskał poparcie środowisk społecznych, a o jego efektach niejednokrotnie informowały media.

W naszej szkole oprócz symulacji wyborów powszechnych, odbyły się działania profrekwencyjne i zajęcia lekcyjne w kl. 8 według scenariuszy CEO.

Młodzieżowe wybory, w których wzięli udział uczniowie klas 6-8 odbyły się u nas razem z wyborami do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie przygotowali lokal wyborczy i karty do głosowania oraz pełnili zadania komisji wyborczej. Wyniki wyborów w naszej szkole przedstawiają się następująco:

Wyniki ogólnopolskie wyborów parlamentarnych Młodzi głosują 2023 przedstawiają się następująco:

Wyniki ogólnopolskie wyborów parlamentarnych Młodzi głosują 2023 przedstawiają się następująco:

Zapraszamy do galerii: