Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole

W dniu 13 października 2023r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu ciepło powitała zaproszonych gości, przede wszystkim emerytowanych pracowników naszej placówki, jak również rodziców. Minutą ciszy uczciła pamięć niegdyś pracujących w naszej szkole nieżyjących już nauczycieli i pracowników oświaty. Życzenia oraz słowa podziękowania za pracę skierowała do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Dzień Edukacji Narodowej jest również okazją do wręczenia Nagród Dyrektora. 

Uczniowie w swoim występie podkreślili,  że 14 października 1773 r. sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej . DEN jest wyjątkowym dniem, dlatego z ust uczniów padło wiele ciepłych słów pod adresem nauczycieli i pracowników szkoły. Był też wesoły akcent- uczniowie klas: 4a , 5a, 5c, 6b, 7a i 7c pod czujnym okiem polonistek: p. Danuty Kuc i p. Aleksandry Gorzelak – Dylak przygotowali skecz
pt.” A l l   I n c l u s i v e”. Ponadto przygotowali w formie biletów lotniczych życzenia dla swoich pedagogów. Oprawą muzyczną zajął się nauczyciel muzyki-
p. Sławomir Szafrański, a o oprawę plastyczną zadbały panie: Bogusława Gajzler i  Joanna Sukiennik.

Z kolei na wystawce znalazły się ciekawe aforyzmy, sentencje oraz cytaty na temat trudnej, a zarazem pięknej pracy nauczyciela.

Dopełnieniem dnia było wręczenie pracownikom oświaty przez członków Samorządu Uczniowskiego drobnych upominków. W pokoju nauczycielskim na nauczycieli czekał słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców. Dziękujemy!