NAJPIĘKNIEJSZE „RÓŻE JANUSZA KORCZAKA”

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

6 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Róże Janusza Korczaka”. Wydarzenie to wpisuje się w obchody XX – lecia nadania naszej placówce imienia wielkiego pedagoga, pisarza, działacza społecznego. Poprzez konkurs pragnęliśmy przede wszystkim przybliżyć młodzieży fakty
z życia, wyznawane idee oraz osobowość „Starego Doktora”.

Recytacji utworów poświęconych Januszowi Korczakowi podjęło się 23 uczniów ze:

 • Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach,
 • Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku,
 • Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie,
 • Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku,
 • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie,
 • oraz Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie. 

Konkurs rozstrzygany był w 2 kategoriach wiekowych. Kategoria I – uczniowie klas V – VI oraz kategoria II – uczniowie klas VII – VIII.

Komisja konkursowa oceniała uczestników za dykcję: staranną wymowę, zgodną
z zasadami kultury słowa, prawidłową artykulację głosek, właściwe akcentowanie wyrazów, panowanie nad oddechem, swobodne posługiwanie się nim, a także za interpretację: modulowanie głosem, właściwe akcentowanie ważnych treści utworu, właściwe tempo wygłaszanego tekstu, opanowanie pamięciowe utworu oraz oryginalność występu recytatora.

Po długich i burzliwych naradach jury w składzie:

 • Elżbieta Roczek – przewodnicząca komisji,
 • Katarzyna Skurkiewicz – członek komisji,
 • Agnieszka Gos – Stacherska – członek komisji

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii I – uczniowie klas V – VI:

 • Miejsce I – Aleksandra Słowianek (Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Babach)
 • Miejsce II – Nikola Nowatkowska (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie)
 • Miejsce III – Lena Trajdos (Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie)
 • Wyróżnienie: Hanna Janiec (Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Babach)

w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII:

 • Miejsce I – Maria Dobosz (Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Kopernika w Radomsku)
 • Miejsce II – Angelika Caban (Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Babach)
 • Miejsce III – Weronika Lewandowska (Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Babach)

Wyróżnienia:

 • Alicja Kępa (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie
 • Martyna Witkowska (Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie)
 • Amelia Fila (Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika nr 5 w Radomsku)

Gratulujemy Zwycięzcom!

Podziękowania za pomoc w organizacji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Róże Janusza Korczaka” składam: p. Marioli Świderskiej – Kulce – dyrektorowi SP w Kleszczowie oraz: Renacie Frach, Danucie Kuc, Agnieszce Kuśmierek, Katarzynie Skurkiewicz, Agnieszce Gos – Stacherskiej, Damianie Płomińskiej, Emilii Palińskiej, Agnieszce Jasek, Katarzynie Jabłońskiej, Urszuli Brześcińskiej, Annie Gołasie, Mariuszowi Mieszale, pracownikom administracji i obsługi oraz Pawłowi Kaczmarczykowi, uczniowi kl. VIII b.

Agnieszka Pabich – Różycka
koordynator konkursu