Nasza szkoła doceniona przez Uczelnię Korczaka

„Nie wolno zostawić świata, jakim jest”- te oto słowa, autorstwa Janusza Korczaka, zdobią nagrodę, jaką wręcza Uczenia Korczaka- Akademia Nauk Stosowanych osobom i instytucjom kierującym się korczakowskimi wartościami.

W tym roku w konkursie o tę prestiżową nagrodę wzięła również nasza szkoła, której kandydaturę zgłosił pan Jacek Skurkiewicz, przedstawiciel Rady Rodziców.

Spośród 126 placówek, które zgłosiły się do konkursu, wybrano 20. W tym ścisłym gronie znalazła się nasza szkoła. Statuety zostały wręczone 18 maja na uroczystej Gali Nagrody Korczaka, która odbywała się w Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Nominacje w kategorii Instytucje wdrażające Korczakowskie idee były wyjątkowo liczne. Kapituła przyznała 5 Nagród im. Janusza Korczaka.

  • Fundacja „Kosmos dla dziewczynek” z Warszawy
  • Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
  • Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy
  • Program „Równać Szanse”
  • Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

Cieszymy się, że mogliśmy przystąpić do konkursu i stanąć w szranki z instytucjami prężnie działającymi na rzecz dzieci i młodzieży w różnych częściach Polski. Udział w gali pozwolił na spotkanie pani dyrektor szkoły, Marioli Świderskiej- Kulki, pani Justyny Klimczyk i pana Jacka Skurkiewicza z przedstawicielami wielu środowisk, którym bliska jest postać Janusza Korczaka. Dla nas, społeczności szkolnej, jest to zachęta do dalszej pracy nad kształtowaniem młodego człowieka oraz niesienia pomocy potrzebującym.

Ekran na którym wyświetlana jest informacja o nagrodzie
Ekran na którym wyświetlana jest informacja o nominacji dla naszej szkoły