Pierwszoklasiści segregują odpady – nie śmiecą

22 września 2023roku świetlica szkolna przygotowała warsztatowy apel dla uczniów z klas I.

Dzieci po obejrzeniu filmów:

 i po rozmowie kierowanej przystąpiły do segregowania odpadów do odpowiednich koszy.

Zadanie to pozwoliło wychowankom w sposób praktyczny wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnością dopasowania odpadu do właściwego kosza.

Na koniec przedsięwzięcia uczniowie mieli możliwość kolorowania obrazków utrwalających poznane wiadomości  i zachęcających do dbania o przyrodę.

Warto nadmienić, że w naszej szkole na każdym korytarzu i w salach świetlicowych znajdują się odpowiednio oznaczone kosze na posegregowane odpady.

Apel przygotowały Urszula Molik, Agnieszka Szczęsna i Sylwia Wojtan.