Podsumowanie szkolnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2023

Corocznie na początku lutego obchodzony jest w Dzień Bezpiecznego Internetu. Tradycją stało się już, że nasza szkoła przyłącza się do tych obchodów, podejmując w tym okresie różnorodne działania mające na celu uświadomienie uczniom różnych zagrożeń, które mogą wynikać z niewłaściwego korzystania z zasobów sieciowych. Pokazujemy uczniom, że Internet to wspaniałe “miejsce”, które ułatwia nam codzienne funkcjonowanie, pozwala nam poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności, a także rozwijać pasje. Jest też źródłem rozrywki. To wszystko jest dla nas dostępne i powinniśmy z tego czerpać przysłowiowymi “pełnymi garściami”, trzeba jedynie pamiętać, aby robić to rozsądnie.

Koordynator szkolnych obchodów DBI przygotował dla wychowawców kolekcję z materiałami, które mogli wykorzystać podczas zajęć w klasach.

Aktywności podjęte w klasach w ramach DBI 2023

Klasy pierwsze

Wychowawczynie klas pierwszych przeprowadziły w klasie lekcje, podczas których miała miejsce pogadanka połączona z prezentacją zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Dzieci poznały Sieciaki, oglądały filmy tematyczne, poznawały zasoby tej strony. W dniu 17 lutego obie klasy uczestniczyły także w lekcji online organizowanej przez Polskie Centrum Programu Safer Internet pod hasłem “Sieciaki – Internet bez przesady”. Dzieci bardzo aktywnie włączyły się w te zajęcia, także poprzez udzielanie odpowiedzi na czacie za pośrednictwem nauczyciela. Była to dla nich ciekawa i nietypowa lekcja.

Klasy drugie

W dniu 7 II w klasie IIa odbyły się zajęcia z wiązane z tematyką Dnia Bezpiecznego Internetu. Uczniowie rozwiązywali kodowanki  związane z bezpiecznymi stronami w sieci oraz utrwalali zasady bezpieczeństwa w Internecie. Oglądali również filmiki związane z tą tematyką, m.in. ze strony – sieciaki.pl. Zajęcia  cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W ramach DBI uczniowie z klasy II b po otwarciu strony sieciaki.pl utrwalały sobie zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, zapisując je na kartce. Na podstawie obejrzanych komiksów, filmików, a i lekcji tematycznej poznały zagrożenia płynące z sieci tj.: hejt, cyberprzemoc, jak również sposoby zapobiegania tym zjawiskom. Dzięki takim zajęciom uczniowie przypomnieli sobie, że spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być niebezpieczne. Dzieci wiedzą, że jeśli otrzymają propozycję spotkania od osoby z sieci, koniecznie należy o tym powiadomić rodziców. W dalszej części zajęć uczniowie odkodowywali nazwy stron – sieciaki – interlandia – owce w sieci, na których można znaleźć interesujące materiały na temat bezpieczeństwa w sieci. W pracowni komputerowej dzieci otwierały je, grały w gry i oglądały filmiki, a także prezentowały swoje gry pozbawione agresji.

Klasy trzecie

22 lutego 2023r. uczniowie klasy 3a i 3c w ramach obchodów DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU wzięli udział w onlinowych warsztatach z PLIKIEM i FOLDEREM.

Warsztaty składały się z dwóch części. Pierwszą część stanowiła transmisja online spektaklu „Dzieci Sieci – Plik i Folder na tropie internetowych kłopotów”. Dzieci z uwagą śledziły losy głównego bohatera. Natomiast druga część to było interaktywne spotkanie online na żywo z bohaterami Plikiem i Folderem. Bohaterowie – Plik i Folder –  zadawali pytania dotyczące: zachowania bohaterów, pomocy osobom uzależnionym od Internetu oraz bezpieczeństwa w sieci. Odpowiedź na każde pytanie, po konsultacji ze swoimi uczniami i omówieniu odpowiedzi, nauczyciel publikował na czacie wewnętrznym YouTube.

Była to innowacyjna lekcja o bezpieczeństwie w sieci. Mamy nadzieję, że treści przekazane podczas warsztatów zapadną na długo w pamięci uczniów.

W dniu 7 lutego br., uczniowie klasy IIIb uczestniczyli w różnorodnych zajęciach związanych z Dniem Bezpiecznego Internetu. Obejrzeli prezentację tematyczną przypominającą o zasadach bezpieczeństwa w Sieci, oraz filmik promujący właściwe postawy. Wykonali także prace plastyczne, których zadaniem było podsumowanie wcześniej prezentowanych treści.

Klasy czwarte

Uczniowie klasy 4c w ramach DBI, zaczęli od pogadanki na godzinie wychowawczej na temat bezpieczeństwa w Internecie, a następnie wykonali plakat.

Klasy piąte

Klasa 5a podczas godziny wychowawczej poruszyła temat bezpieczeństwa w Sieci. Wspólnie z wychowawcą uczniowie przypomnieli zasady, których należy przestrzegać korzystając z Internetu. W grupach zostały opracowane plakaty, które miały zobrazować najważniejsze z nich. Podczas zajęć informatycznych powstały animacje, których tematem przewodnim było bezpieczne korzystanie z Sieci.

Klasa 5b w ramach DBI odbyła z wychowawcą pogadankę nt. bezpiecznych stron w Internecie. Uczniowie przypomnieli również zasady netykiety. Podczas zajęć uczniowie wykorzystali filmiki i prezentację dotyczącą tematu bezpieczeństwa w Sieci. Finałem były plakaty, które uczniowie przygotowali w grupach.

Klasy szóste

02.02.2023r. klasa 6c uczestniczyła w zajęciach w ramach godziny wychowawczej związanych obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu. Celem zajęć było dostarczenie wiedzy na temat różnorodności zasobów internetowych, kształtowanie umiejętności świadomego wybierania i korzystania z treści dostępnych w Internecie a także przedstawienie możliwości sięgania po pomoc w sytuacji konfliktu online ze szkodliwymi i nielegalnymi treściami.

Uczniowie pracowali w grupach i mieli za zadanie przeczytać krótkie historie postaci i odpowiedzieć na pytania  załączone do treści związane z działaniem w sieci. Przedstawiali pomysły jak zaradzić w każdej trudnej sytuacji, jak świadomie rozwiązać konflikt online oraz prezentowali rozwiązania spraw trudnych. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na ten temat, mieli pojęcie jak powinni reagować na nielegalne  szkodliwe treści oraz mieli świadomość jak takie sytuacje mogą wpłynąć na psychikę człowieka.

Zajęcia świetlicowe

Świetliczaki z klasy Ia, Ib oraz IIb podjęli działania w ramach DBI. Podczas zajęć w świetlicy szkolnej, uczniowie poznali “Przygody Plika i Foldera w sieci”, oglądali materiały edukacyjne oraz rozwiązywali łamigłówki.

Szkolny koordynator
Justyna Klimczyk